Az Európai U nió története III.

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Az Európai Bizottság új elnöke
2. Schengeni Egyezmény
3. Schengeni aquis
4. "Schengen 3." megállapodás
5. SIS2
6. Európai Egységes Okmány
7. Bővítési megállapodások
8. harmadik bővülés: 1986
9. Jelképek bevezetése 1986ban
10. PHARE
11. Terven kívüli bővülés - 1990
12. Dublin 1990
13. Szerződés az Európai Unióról
14. Európa Megállapodás (Europe Agreement - EA)
15. Felvételi kérelmek
16. European Economic Area - EEA (Európai Gazdasági Tér (EGT))
17. 1993 K0benhavn-i bővítési kritériumok
18. Negyedik bővülés - 1995
19. Török-EU vámunió
20. Európai Unióról szóló szerződés módosítása
21. Luxembourgi csoport
22. Megvalósul a Gazdasági Unió
23. Agenda2000
24. Helsinki-i csoport
25. Európai
26. Gazdasági Unió első lépése
27. Laeken 2001
28. Pénzcsere a Gazdasági Unióban
29. 2002 Koppenhága
30. 2003 tavasz
31. Ötödik bővülés 2004
32. Alkotmányos Szerződés
33. Bővítési folyamat
Az Európai Bizottság új elnöke


1985 január 1.
Jacques Delors a Bizottság új elnöke

szoci politikus, fr elnök új embere

katolikus, ezért képes megérteni a kéősbbi német kancellárt

intergrációt segíti elő elvileg
Schengeni Egyezmény


1985 Shengen (Lugembourg)

B, F, NL, Lux, D

meg kell szünteti a határellenőrzést

inkább üzenet, felhívja a többiek figyelmét arra, hogy ha a többiek nem is lépnek be, ők mindenféleképp

1990 Schengen: Schengeni végrehajtási Egyezmény


1995. január 1.-től megszűnik
konkrétumok: tényleg megvalósítják

⇒ lehetőség van az ellenőrzésre bizonyos esetekben:
- egészségügy: járvány
- kábítószer és más tiltott anyag (ember:P) csempészete

de a határnak nincsen jelentősége, a határ mostantól ide-oda a korábbi határtól mért 30 km-es sáv ide-odaa külső határok ellenőrzését megerősítik
akit F nem akar beengedni, azt D sem engedheti be

⇒ Schengeni Információs Rendszer (SIS):
a megállapodás valódi lelke
korábban szuverén ügynek tartott infromációkat osztanak meg benne (pl. kitiltottak)
- kiadási kérelem miatt keresett személyek, letartóztatott
- EU területéről kiutasítottak, vízumot nem kapó emberek
- keresett, eltűnt személyek
- lopott autók, műkincsek adatait
- eltűnt nyomtatványok, titkos adatok

1990. febr. 1-jétől tökéletesen működött:
aki D-ben nem fizette be a parkolódíjat cseh létére, nem léphetett be Görögország területére:P

akik benne vannak a renfdszerben, azok már képesek megvédeni a határaikat

most sokan szeretnének résztvenni benne:
I, P, E, Gr, A, DK, SU, FI, NO, IZland
úgy érezték, kötelességük résztvenni

Svédeknek, Finneknek nem kellett volna belépniük: őköztük nem volt korábban sem ellenőrzés:
mivel az 5 országból 3 már tagja volt, ezért 1998-ban az Észak-Európai Útlevélunió lépett be:
= Izlandra is mehetünk útlevél nélkül
Schengeni aquis


1999től a Sch. Végr. Egyezmény az Európai Közösség része

minden új tagállamnak át kell vennie a szabályait

EB hatásköre a benne foglalt területek irányítása: innentől nem autonóm, közösen gyakorolják ezt is

nincs lehetőség a kivételekre

ez a rendszer az eu polgárok szabadságát biztosítja, nem a kint élő határontúliaknak...

2007 dec. 24.: Svájc és az újak is csatlakoznak
repterek: áprilistól csak

1995ben, amikor létrehozták az információs rendszert, azt gondolták, hogy 15en fognak résztvenni benne:
most már nehezen kezeli a rendszer"Schengen 3." megállapodás


A, D, Benelux, F, E
rendőrségi és igazságszolg. ügyeknem szorosabb együttműködést alakít ki

közös adatbank:
bűnözők és terroristák DNS adatok,
digitális ujjlenyomatok

illegális bevándorlók

sokan nem engedik ezt meg:
Mo.: „alkotmányosan nem engedheti meg, hogy kiadja az állampolgárainak az adatait”
féltik azt, ami nincs is nekik, az űbertitkos adataikat...
SIS2


sokkal szélesebb adatbázis
újabb típusú információk

EUban elfogatási parancs

32 bűncselekményfajta

arcképek, ujjlenyomatok

két helyszínen helyezik el, Strasbourgban és Salzbourgban


a rendszerrel az a baj, hogy az EU azt célozta, hogy ezzel készlesznek idén áprilisra...

de nehéz tech. megvalósítani...
2008. októberre lesz ki...
idén karácsonykor úgy fogunk csatlakozni, hogy a jelenlegit plusz voinyókkal kibővítik, hehe
Európai Egységes Okmány


1985 jún: Kormányközi Konferencia
Intergovernmental Conference, IGC:
azért, hogy megszülessen az egységes balső piac
illetve közös környezetpolitika,
illetve növeli az Európa Parlament hatáskörét

Single European Act, - SEA

aláírás 1985, életbelép 1987
Bővítési megállapodások


1985 P, E, csatlakozási Szerződésének aláírása
tagság 1986 jan. 1-től
részt vvettek az egységes európai okmány kidolgozásábanharmadik bővülés: 1986


P, S
átlagnál jóval szegényebb országok

részben pol. motivációk a felvételre:
társadalmi stabilitásért...

integrációpártiak, úgy gondolják, hogy jó az nekik... aszongyák, hogy legyen jóó
P: "Minél több hatalmat vegyen el Brüsszel a kormánytól, mert nekünk annál jobb"
biztosítják EK mediterrán nyitottságátJelképek bevezetése 1986ban


Európa nap: május 9. Schumann nyilatkozat EU integráció elindításának emlékére

himnusz: Beethoven örömódája

zászló: 12 csillag a teljesség jelképe
PHARE


1989 július 14.

Pologne et Hongrie Assistance à la reconstruction Économique

de a keletiek nem fejezték be a kődobálást ettől még...

mindenki elhatározta, hogy abbahagyja a kommunizmust, SZU is feldobta a bocskort...

sok semleges állam...
EU kezdetben nem nagyon tudta kezelni

=⇒
kiterjed minden Kelet-EU-országraTerven kívüli bővülés - 1990


NSZK 6 új tartománya az EK részévé válik

a leghelentősebb tagállam is szegény területeket vitt az integrációba

hatalmi központ áttolódik EU közepe felé

német gazdaság instabillá válik

ezt EU is nehezen tudta feldolgozniDublin 1990


Kormányközi Konferencia (IGC) összehívása

„ne Németország legyen Európa”
„távol kell tartani Kelet-EU-t amennyire csak lehet” ⇒ egyezmények velük, hogy elhalasszák a cxsatlakozást
(utóbbi később módosul három országra, mert Románia csatalkozni akart keresk. egyezményhez)Szerződés az Európai Unióról


1991 dec 9 Maastricht
létrehön az EU
gazdasági együttműködés mellett politikai integráció indul

középtávú cél a Gazdasági és Pénzügyi Unió létrehozása; €

életbe lép: 1993. november 1.Európa Megállapodás (Europe Agreement - EA)


1991 dec 16 Brüsszel

Lengyelország, Magyarország és CZ társult viszpnyba kerül

átmeneti megállapodások 1992 márc 1-től

életbelép: 1994. február 1

'91 sikeres, mert megoldódik a probléma, hoyg D-t meg kell fegyelmezni
Second Best megoldás: jó lesz K-Eunak EUn kívül is....
Felvételi kérelmek


K-Eunak viszont ez nem volt elég, jusztis be akartak lépni
marhasokan be akarnak lépni... nem lehetett azt csinálni, amit eddig:
válogatni kell, kivel tárgyalnak

mindig a legszimpatikusabbakat választja ki, velük leül tárgyalni, többieknek megmondja, hogy máég tárgyaljanak..azért szimpi, mert :European Economic Area - EEA (Európai Gazdasági Tér (EGT))


1990 tárgyalás az Ek és az EFTA tagállamai között az egységes belső piacért
1880 máj 7 Porto: lezárulnak a tárgyalások

6001-gyle többen Svájban azt mondták, ne lépjenek be EGTbe... ⇒ Liechtenstein: Svájccal gazd. együttműködés volt köztük... az nem jó nekik
4 szabadság EK területén


1993. január 1. létrejön az egséges belső piac

áru, tőke, szolg. munkaerő
szabadon, korlátozásmentesen európaivá válik az EK területén

ilyent meghatározó országok még nem hoztak létre1993 K0benhavn-i bővítési kritériumok


eddig azt mondták, hogy aki keresztény értékrendű, európai, s mindenki megszavazza

EUtagság feltételei:
- demokrácia, plurális jogállam, emberi és kisebbségi jogok tisztességben tartása
mindenki mérte magát Kg-ban, Nm-ben Wattban...
minden K-Eu ország bemutatta, hogy ebben ők a legjobbak

- EUban lévő erős versenyt állni képes piacgazdaság
ohh, ezt mi aztán álljuk! bevisszük az árukat, apunk érte mst, piacgazdaságu nk is van...
piacgazdaságot tonnában mérjük, erős versenyt Wattban... hogy állni képes-e, azt Amperban
it tis kijött mindekinek, hogy ő a legjobb..
és mérték a többieket is, még a tagokat is: kiderült, hogy Görögországban ez nemnagyon teljesül

- acquis communautaire átvétele: közösségi jogszabályok:
a legfontosabbakat kihagyták, de 5% legfontosabbat hagyják ki...
ha átveszik, akkor nem értelmes...
nehezen megfogható, gumiparagrafus...

- pénzügyi és politikai unió céljának elfogadása
Észtek: alkotmányuk kimondja, hogy ezt azért meggondolják még...

- az EU képes legyen befogadni az új tagokat
mindig azUnió van lemaradva a követelmények teljesítésével...
Negyedik bővülés - 1995


A, Fi, SE csatl

EU átlagnál gazdagabbak
mindegyikük semleges volt a hidegháború alatt

EU világgazd. tényező: aki számít Euban, bennevan

cél: Európa teljes egységesítése
Török-EU vámunió


1996. január 1.
Közösséget ígértek neki
pol. indokok török részről: így majd mondhatják, hogy ők már vámunióban vannak EKval,
úgyhogy vegyék fel őket az EUba

a vámuniótól összedől a gazdaságuk

ál-vámunióEurópai Unióról szóló szerződés módosítása


96 Torino IGC indul
97 jún 16 amsterdamban módosítják
1999 máj 1. hatályba lép
inkább csak javítgatják amkorábbi hibákat

Schengeni acqui az EK részére

Nő az EP jogalkotó szerepe

bővülnewk az együttműűk. terpletek

konstruktív tartózkodás bevezetéseLuxembourgi csoport


97 dec: tagjelölt: válogatnak velük:
Ciprus, CZ, Észtek, PL, H, Szlovének
Ciprus: görög lobbi: vagy belépnek, bvagy senki más
CZ,PL: D támogatja őket

PL: mindenki támogatta őket

Észtek: „Skandik akkor választanak egyet”
Megvalósul a Gazdasági Unió


1999 jan 1.
A, B, FI, F, Benelux, IRL, D, I, P, EAgenda2000


1999 Köln
új költségvetési keret

kelet-eu tagjelöltek felkészítése:
PHARE folytatása: SAPARD, ISPA:
minél előbb vegyék át az EU intézményrendszert

költségvetési reform: EU így is képes lesz újak felvételéreHelsinki-i csoport


1999 dec: kitűzik a többi 6 belépni kívánónak a tárgyalások kezdetét

Bulg, Lett, Litv, Málta, RO, Szlo

IGC kezdődikEurópai2000 dec Nice

inzétményi refoirm felkészülés új tagokra, új szavazási rend

növekszik a nemzetek feletti intézmények szerepe

katonai együttműködés EU-n belül

magyarok, egyéb keleti minelnökök írbak újságokba, hogy legyenek szívesek azért.... megszakad a szívük szegényeknek... végülis...


Gazdasági Unió első lépése


2001 GR tagja lesz az EMUnak


Laeken 2001


Európai „hadsereg” létrehozása
alkotmányozó konvent
előkészületek közös vízum, menekült és bevándorlási politika bevezetésére


Pénzcsere a Gazdasági Unióban


2002. jan 1 és febr 28 között
a 12 pszeudo valutát kivonják a forgalomból


2002 Koppenhága


csatl. tárgyalások a 10zel lezárulnak2003 tavasz


április 16 új csatl. szerződés aláírása
népszavazások a csatlakozásról
Közös Kül- & Biztonságpolitika működésképtelen: Irak ügye pl....
annak ellenére az Európai KOnvent még szorosabb együttműködést ír elő

2003. június: E. T. megkapja az Alkotmány elkészült szövegét


Ötödik bővülés 2004


május 1.
a tízek...
jórészt pol. indok, gazdaásgi szerepük nem jelentős

területi növekedés végső szakaszához ér


Alkotmányos Szerződés


25 tagálllam 2004 októberében aláírta

ratifikációja azóta is
nem lett róla sokhelyütt népszavazás, mer úgyis elutasították volna...:D


Bővítési folyamat


2005 tavaszán Bulgária és Románia aláírta a csatlakozási szerződést

2005 őszén megkezdődött a felvételi folyamaat Törökországgal és Horvátországgal

Szlovéniában Euro a nemzeti valuta