EU története

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Kik ma az EU tagjai.....
2. mi Európa?
3. Kezdeményezések EU egységének kialakítására
4. A történelmi kezdetek
5. Európai Szén és Acélközösség
6. Mélyülő integráció
7. Európai Gazdasági Közösség
8. Integrációs formák
9. Egyesült királyság integrációja
10. Csatlakozási kérelmek az EK-hoz
11. Merger Treaty - Egyesítő Szerződés
12. Üres székek politikája
13. Az EK alegsikeresebb integráció
14. Első költségvetési Szerződés 1971
15. Az első bővülés 1973
16. Csatlakozási kérelmek az Ek-hoz
17. Európai Pénzügyi Rendszer
18. Második bűvülés: 1981
19. "Kilépés" az EK-ból
20. Ünnepélyes nyilatkozat az Európai Unióról

jó sok évszám!! de jó lesz!Kik ma az EU tagjai.....


BeNeLux,F,D,I,Dánia,GB,IR,Görögo,Portugális,Spaneyolország,Ausztria,Fino.Svéd,,Ciprus,
CZ,Észt,PL,Lett,LLitv,H,Málta,Szlovákia,Szlovénia,Bulg,RO
Tagjelölt:
Horvátország, TU
Kérte felvételét de még nem mondtunk smemit: Svájc, Moldáva

mi Európa?


földr. terület? ahol nincs Ural keletre, EUnak tartják amgukat
vagy tag valaki, és jó nkei, vagy nem, és vágyakozik...

nyelvileg inhomogén kontinens - ha magyarok odatartoznak, akkor az Ru-i finnugorok mit mondjanak?
Peru?

kulturális egység? Kanada?

vallásilag homogén? kereszténység?! tele van foltokkal, akik nem keresztények...


nem lehet megmondani, ki tartozhat bele... de pol megfogalmazás már van (de alkotm szerződésben még nincs lefektetve):
"EU népei, ahol a népek úgy döntötek, hogy miközben büszkék a saját nemz. identitásukra, elhatározták, hogy felülemelkednek ősi megosztottságaikon, és egy közös jövő kialakítása érdekében egymással minden eddiginél szorosabb egységre lépnek"

Kezdeményezések EU egységének kialakítására


Páneurópa mozgalom 1926-tól: olyan EU ahol a kontinens országai szorosan együttműködnek úgy, hogy Fro. érdekeit mindenki a sajátjának tekinti..
valami miatt nem volt népeszrű sokaknál

José Ortega Y Gasset (1930): kommunista alapon a munkások egysége

Hitler is próbálkozott, ez sem volt túl népszerű kezdeményezés

1945-49 mozgalmak:
United Europe Movement
Conseil Français pour l'Europe
Europa Bund
„a nép akarata alapján egységes állam olyanképp, hogy sok dolgot államok felett képzelnek el”
demokratikus alapokon álló föderallista berendezkedés

'49: Európa Tanács: azt hiszik, hogy ez az, amit akartak, de valójában kevés köze van a föderalizmushoz...

A történelmi kezdetek


1945 májs 9 a II. vh Eu-ban végetér

1946 szeptember 19: Churchill bezséde az egységes Európáról:
hozzák létre az Európaiak az uniót (ők nem, mert ugye van Amerika, Európa, s mindkettőt GB irányítja nanáhogy)

1948. március 17: BeNeLuxok vámuniója (korábban is akarták, de a németek akkor még ott voltak...)
funkcionalizmus a népi jelleg helyett: politikusok csinálják, nem kérdezték meg a lakosokat erről

1950 május 9.: Schumann nyliatkozat: építsenek ki funkcionális kapcsolatot európai országok között:
alapvető probléma F és D közt, hogy nem bíznak egymásban, hogy ki mennyi fegyvert gyárt, olyan módszer kéne, mitől a bizalom helyreáll:
közös szervnek kellene ellenőriznie az acél kereskedelmét:
"ha 3000t-val több acélt haszn. fel egy évben a németek, akor feltehetőleg nem teáskannát csináltak belőle, hanem tankot"
tagok: BeNeLux, F, D, I (Dánia, és GB hazament)
nem túl demokratikus, de jó dolog attól még....
Európai Szén és Acélközösség


a tagállamok szén és vasérctermelését egy közös szerv irényítja

acélipart, koksz előállítását szupranacionálisan kezelik

ócskavas forgalomra vonatkozó szabályokat egységesítik

csatlakozás lehetősége nyitva áll mások előt is (GBre gondoltak elsősorban., de I nyert rajta nagyot, mert nekik nincs is se szénük, se acéljuk...)

úgy nézett ki, nagyon harmónikus, és ha a beneluxoknak sikerült a vámunió, miért ne lehetne közös

Mélyülő integráció


1955 június 2: Spaak-bizottság első ülése:
mit lehetne még közössé tenni?

2 szerződés:
1957 márc. 25: hat európai állam aláírja az
egyik ilyen az atomenergia békés felhasználása:
Európai Atomenergia Közösségről szóló szerződést - EAC
Európai Gazdasági Közösségről szóló szerződést (EEC - European Economic Community:D)

tagok: egész véletlenül a hatok írták alá, de tényleg... áltlaában skandik hazamentek viszonylag hamar, és GB meg akarta gátolni, hoyg a többiek megállapodjanak

csatlakozás lehetősége nyitva mások előtt, szintén

két szerződés:

EAC:


békés célú atomenergiafelhasználás
K+F egységesítése
ezen a területen szabad munkaerőáramlás
Európai Gazdasági Közösség- vámunió kb. 10 év múlva - ez volt az egyik, amit britek meg akartak akadályozni

- Közös AgrárPolitika: nincs belga répa és francia tej, csak európai termékek... ezt sem akarták a britek

- közös kereskedelempolitika

- egységes versenypolitika

- mint végső cél, a közös piac megvalósulása

Integrációs formák


0. preferenciális vámövezet: nem integráció; tagok egymásnak vámpreferenciát nyújtanak. keresk. biz. gátjait nem alkalmazzák...
pl. Brit Nemzetközösség is ilyen volt

1. szabadkereskedelmi övezet: a benene résztvevő államok egymás között eltörlik a vámokat és a mennyiségi kvótákat, de csak az ipari termékekre (ezt akarták a britek)
kifelé mindenki önálló vámtarifát alkalmaz
- szükséges az eredetigazolás (hogy az áru az övezeten belül keletkezett)

2. vámunió
egymás között minden termékre eltörlik a vámokat és a kvótákat;
kifelé egységes vámot alkalmaznak
a vámokat egy közös szerv gyűjti be és osztja szét a tagállamok között
nincs szükség az eredetigazolásra

3. közös piac:
négy szabadság: áruk, szolgáltatások, munkaerő, tőke szabad áramlása..
a gazdasági határok fennmaradnak
elméletileg teljesen szabad a gazdasági verseny a piaci szereplők között

4. egységes (single) piac
- kereskedelem fizikai akadályainak megsz. (határsorompó)
- keresk. technikai akadályainak megsz (szabvány)
- fiskális aakdályok leépítése (adóharmonizálás, közbeszerzés)
- jogharmonizáció a szolgáltatások szabad piaca érdekében
- munkaerő és tőkeáramlás adminisztratív akadályainak megszöntetése

...de ez nem összemérhető, mert mások az árarányok, meg a valuták is

Gazdasgi unió
- gazdpol egységesítése és harmonizálása; fiskális szabályozás harmonizálása
- közösségi szintű politikák
- egységes valuta
- egységes központi bank
- monetáris és árfolyampol államok fölé

valami új, talán) Adóunió
gazd. unió miatt muszáj
egységes (1-2%) adótarifák kialakítása
szoros fiskális együttműködés
jelentős államok feletti költségvetési elosztás


Politikai unió
egységesállamigazgatás, külképviselet, igazságszolgáltatás és rendőrség, honvédelem, szövetségi kormányzat

mindegyik van ebben egy picit... de nem normálisan (pl. 3000fős hadsereg van már:D)


Egyesült királyság integrációja


nem jó nekik, hoyg kimaradtak, de nem is felel meg nekik

1959 február:
Oslo: EGKból kimaradtak első találkozója

1960 jan. 4. egy új gazd. szervezet alapítóokmányának aláírása

tagjai: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Norvégia, Portugália, Svájc, Svédország

=⇒
Európai Szabadkereskedelmi Társulás - European Free Trade Association
EFTA
USA üzen nekik, hogy ez így nem jó... egységesüljön...
EFTA inkább kibocsátja az államokat, hoyg EU-ba belépjenek

1970 Izland belép
1973 UK, Dánia kilép...
....
Csatlakozási kérelmek az EK-hoz


1961 IRL, UK, Dánia
1962 Norvégia

1963 jan. 29: Franciaország vétója: De Gaulle szt nem lehet beengedni a briteket, mert elrontanának mindent
általában ahiv. hindoklás, h még nem jutotak el arra a fokra, hoyg befogadjanak másokat, be kell fejezni még az integrációt...

=⇒Merger Treaty - Egyesítő Szerződés


1965ben aláírják, 67ben lép életbe
a korábbi három közösséget egységesíti
létrejön az Európai közösségek
új szervek: Európai Parlament, Európai Bizottság

Fro kezdi azt hinni, hogy a világ közepe
Üres székek politikája


1965 július: Fro nem vesz részt a döntéshozatalban:
nehogy a fr. részvétel szentesítse, hogy a 6.nak is végre kell hajtania az 5 határozatát

oka: de Gaulle elveti a többségi döntéshozatal bevezetésének lehetőséget

Eredménye:
1966 kompromisszumos megállapodás: Luxemburgi Kompromisszum
többségi szavazási szabályok, d eha egy ország szerint a döntés nemzeti érdekeit sérti, leveszik a napirendről
amely döntések így lekerültek a napirendről, nem vesztek el, hanem a tagállamok packagedealeket alakíthatnak ki: ki mit akar valamiért: többen akarnak valamiért valamit cserébe, egy packageben... mindegyiket levetete valaki a napirendről, de így már csak egyben lehet szavazni rá
Az EK alegsikeresebb integráció


1968 júli 1én emgvalósul a hat tagállam vámuniója
násfél évvel korábban a tervezettnél
akkor ennek örültek
⇒ tovább is lehet lépni

1969 december: Hágai nyilatkozat a bővítésről és a Monetáris Unióról:
ez sikerült bele lehet fogni valami másba is

1970: Dánia, UK, IRL, Norvégia: újra be akar lépni

mostantól az integrációt cska akkor bővítjük, ha a belső integráció már tökéletesebb

probléma: finanszírozás
Első költségvetési Szerződés 1971


önálló bevéetleek biztosít az EKnak (megszűnik a pol. vita atagállamok és a Közösség között)
nem adja meg az adószedési jogot
lefekteti a költségvetési eljárás alapjait

briteknek hátrányos, de muszáj belépniük.......

1972 tavasza: sikerül lezárni a csatlakozási szerződéseket,
viszont Norvégiában leszavazzák a dolgot
1973 jan. 1 UK, Dánia, IRL belép ettől még
Az első bővülés 1973DK, IRL, UK csatl. az EK-hoz
eddigieknél jóval fejletlenebb területek is kerülnek az EKba

az integrációval akcpsolatos szkepticizmus megjelenik az EKban
(DK a legszkeptikusabb... EU: 22 tagállam és a dán parlament...:D)

Csatlakozási kérelmek az Ek-hoz1975 Görögország
1977 P, S

1979 Görögország csatlakozási egyezményének aláírása: görögök majd csak két év múlva lesznek tagok
Európai Pénzügyi Rendszer


European Monetary System - EMS

1978 Bremen, Brüsszel
1979 március 13.

lesz oylan eleme az integrációnak, amiből valaki kilóg.... britek ebbe nem akarnak belépni
ez precedens


az egységes valuta alapjaMásodik bűvülés: 1981


GR csatlakozik az EK-hoz

oka politikai, kevésbé gazdasági (SZU tengeri kijáratánál fekszik)

nő a különbség a tagállamok gazd. tlejesítményei közt"Kilépés" az EK-ból


1982 Grönlandi népszavazás döntése alapján
1985 jan.1. Grönland nem része az Európai Közösségeknek
(rönland Dánia része, de akkor sem:D)
Ünnepélyes nyilatkozat az Európai Unióról


1983 júni 18

tartalma homályos
szó van az egységes Európa célkitűzéséről
közös pénzről
szép jövőről