Tagjelöltek helyzete

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. A tagjellöltek
2. Horvátország
3. Az Eu szerepovállalása CR-ban
4. FYR Macedónia
5. Eu szerepvállalása FYR Macedóniában
6. Törökország
7. TU és az európaizálódás
8. Európa Tabács állásfoglalása
9. fő problémák
10. A térgyalásokról........
11. ⇒ A Törökország stratégia 3 pillére
12. A török politikai reformok a Bizotsásg jelentésében
13. emberi Jogok Európai bírósága
14. Aktuűális helyzet
15. magyar érdek
16. Két adalék
A tagjellöltek


CR
TU
VJK Macedónia

tagfelvételi kérelem:
Moldávia
SvájcHorvátország


stabilizációs és társulási megállapodás:
aláírta 2001-ben
fő céljai:
- jogi és gazdasági keretek kialakítása, ami megkönnyíti az Eu csatlakozást
- megerősíti az együttműködést a szomszédos államokkal
- 6 év után telhesz szabad kereskedelem
- együttműködés igazság- és belügyi területeken
korábban is alá akartál íratni, de CR azt mondta sokáig, hoyg EUrópai megállapodást akar aláírni, mert ő Közép-Európai, és nem Balkáni... és az a megállapodás a balkániaknak szólt...
..hát ciki

- az átmeneti megállapodás 2000-től már szabad kereskedelmet tesz lehetővé
- 2003-banm kértéke a felvételüket
- a csatlakozási tágyalások megkezdését a háborús bűnösök kiadásához kötötték (eh-eh királyi többes... valójában csak egyet akartak... de elhalasztották. fura feltétel volt, de hát ez van..)
- azért lehetett ilyen haamr elindulni a csatlakozási folyamatban, mert a második legfejlettebb tagállama volt Jugoszláviának, csak Szlovénia előzte ott meg
- az életszínvonal 1994-ig csökkent, onnantól lassú emelkedés tapasztalható... (vonatról lemaradt az exháborús helyzet miatt)
- a turizmusból szátmazó bevétel a háb. fenyegetettség miatt csak 1997-ben haladta meg az 1990 előtti szintet


- további előrehaladűás kell:
- a nemzetközi büntető törvényszékkel kapcoslatban
- kisebbségi jogok biztosítása (nagyjából megvannak, de a gyakorlatban mégsem tudják alkalmazni a jogaikat... főként a szerbek...)
- szerb menekültek visszatérítése (nem fog összejönni), mert aki visza akart menni, az már visszament)
- igazságszolgálattás reformja
- regionális együttműködés javítása
- korrupció elleni küzdelem

Hozzférhetett az eőcsatalkozási alapokhoz...
PHARE: 80millió € (05-06)
ISPA: 25millió € (2005) 35mmill 06)
SAPARD: 25M € (2006)

ezek 2007-től egyesítve IPA

anyagi támogatás CARDS progrmon keresztül

Community Assistance for Reconstruction Development and StabilisationAz Eu szerepovállalása CR-ban


05 okt: kezdődött a csatl. tárgyalás folyamata
csatl. tárgyalásokat 36 témakörre bontoták

csatlakozás zárásakor nekik nagyobb engedméyneket kell adni, mint pl. észteknek...

Gotovina tábornok ügye különösmódon oldódott meg (nem CR rejtegette...)FYR Macedónia


volt jugó köztársaság
stabilizációs és társulási megállapodást 2001-ben írta alá...
- fő céljai:
a jogi és gazd. keretek kialakítása, ami megkönnyíti az EU csatlakozást
- pol és bbizt. válság végleges megoldása
- kisebbségi jogok érvényesítése (mer báluk csak 70% a macedón...)

... őv olt a legfejlettlenebb a jugóknál...Eu szerepvállalása FYR Macedóniában


demokrácia emgerősítése, adminisztratív és intézményi kapacitások nöcelése ezen a területen
piacgazd - be történő átmenet szoc. problémáinak kezelése...
Eu előírásokhoz és gyakorlathoz közeleb b hozni az országot

inter-etnikai kaőpcsolatok és civil társadalom erősítése (jaj ,edves macedónok-albánok, legyetek rendesek..)
ország igazságügyi rendszerének erősítése
exportképesség javítésa: minőség↑ éés ellenőrzés↑
mikró és középvállalatok támogatása, hitelkeret biztosításaTörökország


- Török Köztársaság: legyen köztársaság, és ne katonai diktatúra
(nemrég az elnök visszalépett, mert katonaság mondta, hogy ha ő lesz, akkor puccsol... viszont azért van katonai diktatúra, hogy a demokrácia fennmaradjon, mert különben egy iszlamista elnökük lenne, iszlám törvénykezéssel...)
- népesség: 71,3 millió fő... és 3× akkora a népszaporulat
- lakosság összetétele: 80% török, 19% kurd... egyszeriben lett 19% kurd lakosság, mert muszáj volt elismerniük, hogy a kurdok nem hegyi törökök, hanem kurdok... de valójában 25+% kurd lakosság van... azért tagadják le, mert akkor kétnemzetiségű állam lenne... vagyis a kurd nyelvet használni lehetne a bíróságokon... (három éve még nem is voltak kurdok, ma meg hivatalos nyelv)
- hivatalos nyelv: török (legyen a kurd is)
- fővárosa: Ankara (Ázsiában)... az ország népesség 98%-a Ázsiában él... területének 96%-a Ázsiában van...
- GDP/fő: 3110$ (de mindez 3 városban termelődik, hatalmas regionális problémák...)
- munkanélküliség: 10,8% (de ez alulmért... és ez egy mobil lakosság: mai állapot szerint Bp is kapna legalább 100000 törököt... a törökök felmérése szerint is 12millióan jönnének... azt az Eu nem tudná elviselni)
TU és az európaizálódás


- EU történelmében több évszázadig meghatározó
- 1923 okt. 29 → TU
Kemal Atatürk vezetésével...
cél: nyugatosítás

1949: belépés az Európa Tanácsba...
1952: csatlakozott a NATO-hoz
1959: amerikai atomtámaszpont (máig a legnagyobbb külföldi támaszpontjuk)


1959 július: társulási igény
1963: Társulási Megállapodás:
- három szakaszban vámunió...
- tagja lesz a mai formában az integrációnak... 4 szabadság...
1974: török partraszállás Cipruson... nemzetközi szerződések hatalmazták erre fel... de '78-ban felszólították őket arra, hogy hagyja el a szigetet... de azóta még 200000 főt oda is telepítettek (⇒ megbomlott etnikai arányok)

1980: majdnem tagfelvételi kérelem, de katonai puccs.... ⇒ Eu aőprlament felmondta a kérelmet...
1986: megint polgári kormány
1987: tagfelvételi kérdelem...
1989: elutasítják: belátható időn belül nem...
Égei tenger kapcsán néha fegyberes konfliktus Görögországgal...

2004 okt. 6: nyilvánosságra hozták a Bizottság ajánlását TU-val a tárgyalások megkezdéséről...
a Bizottságban nem volt konszenzus... (jobbosok mindent megtesznek ez ellen... főként a németek)


Európa Tabács állásfoglalásaTanács:
félelem: ha azt mondják neki, hogy nem, akkor regionális hatalma lesz...

valamiről majd tárgyalunk, lehetőleg hosszú évtizedeken keresztül... és vagy lesz ebből tagság vagy nem, de nem ígérünk semmit
fontos modell lesz az iszlám országoknak
nemet nem akartak mondani.. igent biztos nem..

merthát:
- nem felel meg a Kobenhavn-i kritériumokat
- de persze más ország lesz 2020-ban, mint ma...
- több extragarancia várható
- hosszú derogációk pl...
- a török csatlakozás semmi esetre nem tekinthatő általános bővítésnek - ha megesik..fő problémák


2005 elején: Eu jelezte a fő problémákat
- munkaerő-áramlás (ezt még 100 év múlva sem szeretnék...)
- más történetírás... nem ismerik el az örmények elleni népirtást (azért, hogy egynemzetiségű ország legyen...)
_BE ha valaki ezt ott elmondja, akkor börtönbe csukják... de Argentínában pl. akkor csukják le az embert, ha tagadja az örmény népirtást...
- kurd helyzet: nem úgy bánnak velük, ahogy mi gondoljuk.. Európa nem akarja megoldani, nem is tudja...
- Ciprus török megszállása, elismerése
hajót ciprusi zászlóval nem engednek kikötni, mert szerintük ilyen ország nincs...
- reformok visszafordíthatatlansága kétségesA térgyalásokról........


a tágyalási folyamat hangúlyozottan nyitott:
- csak táérgyalunk, és akáér még tagság is lehget belőle, nincs garantált kimenetel
munkaerő-áramlásban állandó védzáradék lehetősége

- Franciaország és Ausztria hivatalosan is elutasítja a tagságot...
Ausztriában népszavazás lenne: ma 80% nemmel szavazna, 1% igennel, maradék nem menne szavazni

- Ciprus és Görögország végülis nem szólt semmit... de felváltva vétóztak;)
- '"A Cseh Köztársaság számára elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió egyik tagját nem ismeri el egy, az Unióban igyekvő tagjelölt állam..."' - és amúgyis anyagi hátrányt jelentene nekünk....
a tágyalás felfüggesztési lehetőség hangsúlyos (a tanács minősített többséggel dönt a felfüggesztésről...)

- az Európai Parlament feltételként szerette volna elérni, hogy a török megszálló csapatokat vonják ki Ciprusról
- és hpogy ismerják el a végrehajtott népirtást...⇒ A Törökország stratégia 3 pillére


1. a török reform folyamat megerősítése és támogatása, Kobenhavn-i politikai kritériumok folytatólagos teljesítése
- benne monitoring rendszer
- 2005-től országjelentésben (november 9. (← ez olyan, mintha itt se lenne)) a politikai reformokrol általános felülvizsgálat

2. csatlakozási tárgyalások speciális emgközelítése
- minden tárgyalási fejezetnél a Tanács alapelvárásokat 8benchmarkokat) fektet le
- a fejezetek ideiglenes lezáráshoz és a tárgyalás kezdshez...
- az acquis-t a tárgyalási fejezet megnyitása előtt kell teljesíteni...
(itt kellenek alapértékek... pl. hogy ne kínozzák a foglyokat... emrt máshol olyant nem csinálnak...)

- hosszú derogációk, strukt. politikávan és mezőg-ban speciális megoldások várhatók
...mert nincs rá forrás... így pl. KAP mondjuk vmikor 2100 után...
2014-21-es pü tervről a tárgyaások befejezése előtt kell dönteni
- a tárgyalások alatt az Eu tovább folytatja a mélyítést és bővítést...

3. az Eu tagállamok polgárai és a török államolgárok közötti kulturális és intenzív politikai beszéd
egyelőre nagy az elutasítás... kevesen értik a törököket... de ők sem értik., hogy miért nem szabad megölni az asszonyt, ha félrelép...A török politikai reformok a Bizotsásg jelentésében


- civil-katonai viszony európai alakulása
- erősödött a polgári ellenőrzés a hadsereg fölött
- Nemzetbiztonsági Tanács funkciói és összetétele megváltozott, tanácsadó testülettté vált (civil többség)
- polg. személy vezeti a törvényhozást...

igazságügyi rendszer
nem hiszik el, hogy nem szabad rabokat kínozni...

korrupció elleni harc:
mindenütt nagyon magas

emberi és kisebbségi jogoknál előrelépés van,,,

megszünették a onitoringot..
halálbüntetést eltörölték...
de emberi jogi testületek hatása korlátozott

polgári és po. jogok:
- foglyokkal szembeni bánásmód↑
- börötnrendszer jaítaása
- cenzúra eltörlése
- párttörvény-lib.
- kínzási esetek gyakoriak
- restriktíven értelemzika törvényt
- ,agas az újságírókkal szembeni eljáások száma (ha megsértik TU-t, akor dádá)
- nem muszlimokra kevéssé érvényesül a vallásszabadság...


- gazd és társ. szabadságjogok
- becsületgyilkosságot eltörölték
- nők elleni erőszak magas

kisebbségi jogok:
- kurd nyelv hazsnálható már utcán
- 18 év felett lehet tanulni a nyelvet, ha aláírják, hogy hajlandóak...
- jelentős korlátozások tv sugárzások terén...

pol. párbeszéd:
GR: 99 óta nincs konfl...
- támogatták az Annan-tervet
emberi Jogok Európai bírósága


2001-es nyilatkozatot fenntartja:
a megszálló katonák korlátozzák az alapvető emberi szabadságjogokat

ENSZ- szerint ÉszakCipruson ami történt., az fajirtásAktuűális helyzet


- nem ism el Ciprust
- tárgy folíyamat ==y közös

elfogadhatratlannak tartaják
- állandó derogáció
- nyitott kimenetel

- 2006 aug: felfüggesztette a tágyalást: mia z, hogy emberi jogokról akarnak velünk tágyalni

2006 DEC: ZÁROLT az ET 8 fejezetet: Ciprussal kapcsolatosak
magyar érdek


idpben be nem határoltan, garantált végkimenetel nélkül támogatjuk
(== sohanapján kiskedden)

legalább két költségvetési cilkusban távoltartani őket

ne mi mondjuk azt, hogy nemKét adalék- ma nincs napirenden TU EU-tagsága...
2080 alőtt ne...
- ha egyszer csatlakoznak, az egy alkot,m alapokon álló (teljesen más Unió lesz mint ma...)