További jegyzetek itt!
Tartalom:
EU alapismeretek 10 -

Vállalati pénzügyek 2. - Járadékok, kötvények

„azt szokás mondani., 20 diánál többet nem lehet levetíteni, úgyhogy ezt is lekorlátoztam 47 diára...”

Járadék

- rendszeres pénzáramlás-sorozat

- járadék-köz állandó (a pénzáramlás időköze...))

- alapértelmezések:

Örökjáradék

PV=C'1+r+C2(1+r)2+=i=1Ci(1+r)i=Cir

Példa:

Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető netó bevétel 1M Ft, ez örökké így marad, és az elvárt ohzam minden lejáratra 8%?

10000000.08=1250000

Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék

minden tag 1+g -szerese az előzőnek:

g=Ct+1Ct-1PV=C1r-g

Pl:

Mennyit ér egy terület, ha a következtő évben elérhető net. bevétel 1M Ft ez minden évben a végttelenig évi 5%-kal fog emelkedni, és az eévárt hozam minden lejáratra évi 8%?

1MFt0.08-0.05=33.3MFt

ez akkor használható, ha az éves növekedési ütem nem magasabb, mint az elvárt hozam.

szerencsére (?) ez nemigen fordul elő a gyakorlatban

Annuitás

pl:

mennyit ér egy terület, hja a következő évben elérhető net. árbev 1?MFt minden évben a 10 következő évben, és az elvárt hozam minden évben 8%?

meghatározása:

1. a diszkontálás tagonként elvégezhető. ez nem jó ötlet

2. összegképlet gyrtálsa...

Eredeti: PV0=C1r

Hiányzó: PVt=Ct+1r=C1r (mer tmind ugyanannyi))

A hiányzó jelenlegi:

PV(annuitás) = PV(eredeti)-PV(hányzó)

C1r-C1r(1-1(1+r)t)=C11r(1-1(1+r)t)=CiAF(t;r)

Annuitás: példa

mennyit ér egy terület, ha 1M Ft bevétel a köv. 10 évben és az elvárt hozam minden lejáratra 8%

1M0.08-1M0.08(1-11.0810)

Kötvények

def:

Típusok

A kötvények érétkeléséhe paraméterek

Alapértelmezés:

Példa: kötvényfajták

1. végtöresztéses:

100 ft tőketörl, 8% kamat = 108 Ft

egyenletes tőketörlesztéses:

(25+8)+(25+6)+(25+4)+(25+2)

először a kamatot fizesse, aztán a tőkét.

annuitásos

Ci=100AF(4;8%)=30,19 Ft minden évben

Zérókupon (elemi kötváény, diszkontpapír)

csak egy kifizetése van, lejáratkor, a névértéket fizeti vissza

kamatos kamatozású kötvény

a 4 év felhamozoódott kamatot a végén...

100(1+0.08)4

Kötvények árazása:

mekkora a kötvényünk reális ára, ha az elvárt hozam minden lejáratra évi 10%?

PV=t=1nCt(1+rt)t=t=1nCtDF(1,rt)

törtidőszakra is

Végtörlesztéses

PV=8%100AF(4;10%)+100DF(4;10%)=93

Mekkora a kötvény reális árfolyama három évvel a kibocsátás után, közvetlenül a kamatfizetés előtt, ha az evlárt hozam 10%?