Politikai intézmények

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Parlament I.
2. Parlament II.
3. Államfő
4. Államfő II.y
5.
6. Erős és gyenge államfől
7. Kormány I.
8. Koalíciótípusok
9. Közigazgatás
10. Bíróságok
11. Ügyészségek
12. Alkotmány
13. Alkotmánybíróság
14. Ombiudsmann → könyv
15. Jegybankok → könyv


zárthelyi:
tesztszerű.... 4es választás
kimaradnak nezek a fejezetek akönyvből:
IV. a poltud fő fejl. irányai
VIII. a nemzköz kapcsolatok elmélete
IX. politika és gazdaság
XIII. töbségi és konszenzusos demokráciák
XVI. fej. NAGY RÉSZE (jövő órai anyagot tudni kell)
XX. szavazói magatartás

főként előadásanyag
Parlament I.modern parlamentek eredete

Parlament II.


Országgyűlés (H); nemzetgy. (fr); usa . konngressus, Japán - képviselőház
[I] Intézmény:
[F] Funkciói, hatásköre:
[R] Rekrutációja:
[S] Felépítése
[T] TípusaiI:


Parlament

F:


törványhozás, kormányalakítás/-buktatás
végrehajtó hatalom ellenőrzése
pol. nyilvánosság (parl. közvetítések, ha má snem)
pol. szicializáció
pol. legitimációt is elősegíti

R:


választás a jellemző, közvetlen vál.,
de: felsőházak: delegálás (ír vagy szlovén parl.. szlován profoknak van delegált képviselőjük), kinevezés útján is lehet (pl.: Lordok háza)

S:


funkcionális felépítés: bizottságok, állandó bizottságok nagyjából leképezik a kormányok strukttúráját (Költsvetési Bizottság - Pénzügyminisztérium)
állandó és ad hoc különleges bizottságok...
képviselő, plénum (képv. összessége)
pol. felépítés: frakciók alkotják a felépítési egységeket; plusz a függetlenek is

T

:
egykamarás, kétkamarás
kétkamarás: föderális szerk. országoknál főleg... felsőház a területi egységeket képviseli; területi elv
alsóház: képv. elv
van ami nem föd, mégis kétkamarás: Cseh, román, ír stb...
kétkamarás lehet:
- aszimmetrikus: felsőház nem egyenrangú az alsóházzal, a feélsőház érdemben csak időt tud húzni; pl: Egyesült Királyság; Csehország; Lengyelország
- kiegyensúlyozott: két ház egymás nélkül nem dönthet: Svájc, Németország... föd. államok
vita- vagy munkaparlament
- vita: érdemben nem szoktak már változni a benyújtott javaslatok
- munka: a bizottságok módosítóindítványokon keresztül el tudják érni a módosítást


Végrehajtó hatalom ellenőrzése
a parlamenti felelsősség (parlamentnek felelős kormány) manifesztálódása
eszközei:
beszámolási kötelezettség, bizottsági meghallg, vizsgbizottság, kérdés, azonnali kérdés, (puhább) interpelláció, bizalmatlanság (keményebb eszközök)
Korlát: fegyelmezett kormánytöbbség esetén ellenőrző - ellenőrzött
jellemzően többségi kormányok, bár vannak kisebbségiek is...
Államfő


kezdetben túlsúlyos államfői hatalom: uralkodó = tvhozó + végrehajtó

változások:
- a képviseleti parlament átveszia tvhozói funkciót
- uralkodó átadta végrehajtói jogkörét
- kormány pol. felelőssége átkerül az uralkodótól a parlamenthez

következmény:
elnöki rendszerek kivételével az államfőknek jellemzően szimbolikus a jelentőségükÁllamfő II.

y

F:


szimb. funkciók, nemzeti egység megtestesítője, annak biztosítója, kitüntetésosztogatás; kegyelemgyakorlás
jelölési és kinevezési jogkörök: ha demokr. rendszer nincs veszélyben, akkor az elnök alá kell írja a kormányfő által előterjesztett felmentési kérelmet.... jellemzően csendestárs, így nincs közvetlen politikai felelőssége, nem vezs magára olyan pol. felelős döntést, hogy feleljen a kormány összetételéért
tvhozással kapcs. jogkörök:választások kiírása, összehívás, néhol feloszlatás (Mo.: rendkívüli esetekben), felszólalás (Mo: ritkán él vele), vétójog
külügyi jogkörök: nk. szerződéseket néhol köthetnek, külügyi felszólalások
a hadsereg főparancsnoka; de a honvédelemről a kormány dönt..... ?! [taxisblokád precedense]

R:


köztársaság: válaszott (közvetlen/közvetett)
monarchia: öröklött
S:


nincs (de van hivatala)

T:


erős (elnöki, félelnöki rendszerek, végrehajtó hatalom irányítása egy ember kezében... államfő = kormányfő)
gyengeErős és gyenge államfől


elnöki rendszerek: államfő = kormányfő
közvetlen elnökvál: erős legitimáció; de nem felt. erős jogkör
F RU U(krajna) PL (vegyes/félelnöki rendszerek);
IRL A SF RO BG: parlamentáris: nem erős jogkör, de közvetlen választás

KÖZVETETT:
Elnöki vétó
Politikai vétó: nem írja alá a törvénytervezetet, visszaküldi az adott szöveget
- erős: ha elnök visszaküldi, azt csak és kizárólag minősített többséggel lehet felülbírálni...
- gyenge: ugyanolyan döntéssel fölülbírálhatja az OGY a vétót, onnantól az elnök ki kell, hogy hirdesse
Jogi vétó: előzetes normakontroll: még kihirdetés előtt megvizsg... ha a közt. elnöknek jogi kifogásai vannak a törv-vel, akkor jogi vétó → alkotmánybíróság alkotm. felülvizsgálatra küldi (H, PL, RO, EE)
nyároin AB nem ülésezik, → Gyurcsány-csomagot nem küldhette normakontrollra előzetesen, mert romlott volna a gazd. helyzet

Államfő: a végrehajtó hatalom fele, vagy azon teljesen kívülálló tényezőKormány I.


USA: government: állami inttáznmények összessége (itt magyar komrány = administration)
UK: government: mineln, államtitkárok, senior és junior miniszterek( magyar kormány = cabinet)
Kontitentális Európa:
kormány = miniszterelnök és a miniszterek (poltud. értelemben az államtitkárok is); végrehajtó hatalom csúcsszerve

Kormány


F:


végrehajtás megszervezése, közigazg. irányítása; pol. szervezés, irányítás, szakpoltikák kimunkálása; irányító, útmutató, igazgató, koordináló szerep
tvhozás befolyásolása
másodlagos jogalkotás (mára többszöröse az elsődlegesnek: kormányrendeletek, határozatok, mineln. rendeletek...)
külügyi-hadügyi irányítás
klasszikus tárcák: külügy, hadügy, belügy, igazságügy, pénzügy

R:

minelnök: közvetett; miniszretek: kinevezés

S

kormányfő, miniszterek, államtritkárok

T:

kisebbségi v többségi
egypárti v. koalíciós

Koalíciótípusok