Politikai rendszerek

További jegyzetek itt!
Tartalom:
1. Fogalmi tisztázás
2. Easton: a pol. rendszer modellje
3. Pol. rendszerek tipizálása I
4. Politikai rendszerek tipizálása
5. A politikai rezsim fogalma
6. A demokráciák jellemzői
7. Diktatúrák jellemzői
8. Sztálini államszocializmus jellemzői
9. Pol. változások módjai
10. Demokratizál(ód)ás
11. Damokratizálódás lezárása

október 17.; by Gallai SándorFogalmi tisztázás


állam; kormány; kormányzat, környezet; pol. rendszer; társadalom
kormány > kormányzat > pol. rendszer > társadalom > állam > környezet
1.
2. végrehajtó hatalom egésze
3. állam: összes közhatalmi intézményz és szervet is magában foglalja
4. pol. rendszer: szokások, attitűdök is bennevannak
5. társadalom - vall- csoportok is...
6. környezet
Easton: a pol. rendszer modellje<Környezet >
input: követelek vagy támogatok valamit
-→ [kapuőrök: az inputokat szűrik; pl.: pol. pártok köre]
-→ pol. intézményrendszer
-→ outputok
-→ feedback inputra
< /Környezet>
Pol. rendszerek tipizálása I


első szisztematikus gyűjtés: Arisztoelész: 158 görög várost vizsgált

Ki uralkodik? Kinek az előnyére?

[] - egy - kevesek - tömeg <- ki uralkodik
uralmon lévők - türannisz - oligarchia - demokrácia
közösség egésze - királyság - arisztokrácia - politeia

A
|
kinek előnyére?

politeia: felelős tömegek kezében van a hatalom

Politikai rendszerek tipizálása


felv. kora: két típus:


alkotmányos (törvények uralma) vs. autokratikus (önkényuralmi) rendszerek

2. vh után:

három világ koncepció:
↓ első világ: kapitalista
↓ második világ: kommunista rendszerek
↓ harmadik világ: fejlődő, főleg autokrata rendszerek (monarch, kat. diktatúrák)

hidegháború vége:


Fukuyama: A történelem vége? liberális demokr. győzelme, véget ért az eszmei fejlődés?!

A politikai rezsim fogalma


hétk. nyelv ≠= pol. szaknyelv!
rezsim, def: a politikai irányítás (uralom) rendszere; a hatalomgyakorlás alapvető mechanizmusa
fő típusa: demokratikus vs diktatórikus rezsim
A demokráciák jellemzői


Alkotmányosság:


többpárti versengés, szabad és tiszta választások

életképes civil társ: arra is képes, hogy a hatalom döntéseit befolyásolja
átlátható és nyittt közigazgatás:

Diktatúrák jellemzői


Általános jellemzők:


Sztálini államszocializmus jellemzői


totaliter diktatúra:
politika abszolút primátusa → tervgazdaság és állami tulajdon;
nagyvállalatok (minél nagyobb, annál szocialistább), szövetkezetek
társ önszerveződés felszámolása

koncentrált hatalom, kizárólagos ideológia, állami pol. mobilizáció, információs monopólium
éberségi kampány, békeharc kampány...

militarizált rendszer:
világháborús pszichózis; → nehéziparfejlesztés

pártközpontú rendszer
-pártállam - állampárt; állami szervek függősége

bolsevik párt monopol hatalma
omnipotens (mindenre képes), omnikompetens (mindenben illetékes); intérményi karizma (a Párt); személyi kultusz; demokratikus centralizmus (ha mást is gondolsz, köteles vagy végrehajtani a Párt utasításait (pl.: koncepciós per: azzal tesz jót a pártnak, hogy bevall mindent))

horizontális és vertikális hatalomkoncentráció
hatáskörök összevonása, torzul az információ; szubszidiaritás hiánya

személyi függőségi rendszer
nomenklatúra

Pol. változások módjaiKormányváltás: minelnököt lecseráljük

Rezsimváltás: jelentős változás, a hatalomgyakorlás technikai, uralmi rendszer nem változik, de a keretek nem; pl.: Kádár-konszolidáció; Új-Zéland: többségi helyett arányos vál. rendszer

Rendszerváltás: keret is vált.

evolúció vs revolúció:
- szerves vs forradalmi
. törvényes, fokozatos vs törvénytelen, erőszakos
Demokratizál(ód)ásSzakaszai(Rustow)
- átmenet előtti rendszer válsága → 1. szabad választás
- demokr. átmenet szakasza: új intézményrendszer kiépítése, stabilizálódása
- demokr. konszolidáció: demokr. pol. kiltúra és életépes civil társadalom létrejötte

Hullámai (Huntington)
- gyarmatok felszabadulása ()átvétel vagy balos...
- Latin-Amerika - demokr - visszaesés ciklusai
- Dél-Európa: visszafordíthatatlan átalakulás (EK segítség)
(- Posztkommunista államok: mindenhol egyszerre gazd. és demokr. átalakulás, (+ néhol államépítés))
Damokratizálódás lezárása


Posztkomm. átmeneteknél (Dahrendorf szerint)
- demokr alkotmány: 6 hónap elég rá
- liberális piacgazd. kialakítása: 6 év
- demokr. pol. kultúra: 60 év

"Hajrá Szabó néni!"