Bevezetés, tanterv

További jegyzetek itt!
Tartalom:

tanterv
kultúra, ideológiák... intézmények... pártok
közpol & média
h pol intézményrsz

Tankönyv - Politika és politikatudomány, Aula, 2003
politikatudomany.bkae.hu

ne terjesszük a vázlatot, mert dádá lesz=============================

„alternatív programokról az m1ről és hírtvből lehet értesülni”

Poltud, annak kialakulása, és alapfogalmak


- értéktelített fogalomkészlet

-Max Weber
- tények és értékek szétválasztása, tényekre szorítkozzon, de ha érték is, akkor azt tegye világossá, hogy az az, elkötelezettség feltárása fontos
- mi volt & mi van?, mert jövőről nem alkotható tudományos kép
tudós tegye világossá a nézeteit

Leo Strauss
- Max Weber felfogása bármilyen uralmi berendezkedést kiszolgál, ez szerinte nem jó
értékek közt választani kell, hogy jó célokat szolgálhasson a tudomány, értékválasztás kihat a tudományos munkásságra...
le kell írni, mi legyen, mi az üdvözítendő → értékválasztás a lényeg, a mi élegyenből kell indulni...
PL:filó kérdések: az e,mber gyarló/jó/javítható...


A POLITIKATUDOMÁYN KEZDETE:
Strauss szerint az ókortól kezdődik, szerint Platón pl. politológus volt, mert politikafilozófia...
Almond (Weber öröksége): szerinte az USAban kezdődött, mert onnantól poltud, amióta van saját fogalomkészlet, elkülönül a többi társtudtól, saját intézményrendszer, polt. tanszékek, társaságok... Őszerinte az egyik legfiatalabb társtud

Társtudományok (el kell a polt. nak határolnia magát tőlük)
- filozófia, pol. filozófia
- jogtudomáyn, alkotmány& államjog áll hozzá legközelebb
- politikai történettudomány
- politikai (köz)gazdaságtan, gazdpol..
- politikai szociológia (választói magatartáskutatás, közvéleménykutatás, kampányok hatásai)
Intézményesülés:
- APSA (1903) American Politica Science Association
- IPSA (1943) International ___,,____
Am. poltud empirikus alapvetően, és leíró,
Európai sokkal absztraktabb, és normatív inkább
normatív: milyennek kéne lennie

POLITIKATUDOMÁNY HELYZETE
paradigma: demokrácia
erős korlát, csak ott működhet
poltud. demokratikus társadalmakban vannak... kubaiak emigrációban vannak, mert a diktatúrában azt kell kiszolgálnia

egyetértés: a demokr-t elfogadják, mint legjobb/legkevésbé rosszat
Nyugat kultúrköréből indult a tudomány, ez a korlát...

Alacsony pesztízsű tudományág, H-n még fiatalabb → még kisebb

Nehézségek:
- Információhiány: objektív tudás vs igazság...:
soxor a kutató nem ismeri azt, amit vizsgál, és nincsen eszköze arra, hogy ezen változtasson...
titkosított határozatok, miegymás....
személyes visszaemlékezések elég soxínűek a politikai állásfoglalás függvényében
- Pol közösségtől függő témák és normák
pl. szexuális beállítottság H-n nem volt téma eddig... angoloknál „come out” = bevalják, hogy langyosabbak; erre ott figyelni kell egy vezető stabilitásának eldöntésénél
- Alkalmazhatóság korlátja: mirejóez?
pótolja az ember saját józan eszét...
sajtó nagyfelhasználó, bár ott erős a korlát
maguk a poltikusok hasznáélják, de jobban tudják... korlátozottan használják
közvéleménykutatások... ott kell a tudomány egy része...
poltiológus kimondja, amit a politikus nem akarna...
ha van jogérzéke, akkor kvotifikálhat jogi határozatokat
- Poltikai beleszólás:
ha felhasználható, amit leírta politológus, akkor az aktuális párt azt fel is használja
„megosztó kormányról írtam megosztó elemzést, kiki úgy fog belőle idézgetni, hogy nekem rossz legyen”
- a józan ész belezsólása
a pol. világáról nem csak a politllógus gondolkodhat, hanem egy átlagos tájékozottságú embre is gondol valamit... és ez beépül a közösségen belül lévő pol. tudásra ↓y pol. kultúra része...
józan ész bef. a politkát ⇒ nem hagyható figyelmen kívül...
focihoz mindenki ért... de az edzőt nem bef. a tábor véleménye... politikához is ért mindenki, de ott figyelembe kell venni

józan ész → nincs teljesítmény, → nem értékelik... de Orbán 3 hónapot nyaralt ↓y nőtt a népszerűsége (3 hónapig nem szólt?!:D)
~ racionalitást keres... de soxor nincsen
- Fogalomkészlet:
időben, tartalomban változik...
hétköznapi fogalomkészletben soxor mást jelent ugyanaz a szó, mint a tudományosban...
pl.: választás: hétköznapi: pol. cselekedet... poltud: összetettebb, módszer, ami alapján vezetőt választanak
sajtó: legális-legitim fogalma keveredik benne

FOGALOMTÁRAK, ALAPFOGALMAK
átlagos poltud lexikonban kb. 500 fogalom
1. polelméleti fogalmak
2. ideológiák, eszmerendszerek fogalmai (liberalizmus, feminizmus, anarchizmus)
3. fol. inzétményekhez kapcs. fogalmak (államfő)
4. pol. folyamatok fogalmai (választás)
...
...
eredet:
saját fogamak: legrégebbi, legátfogóbb: hatalom, állam, igazságosság, legitimitás
kölcsönzött fogalmak (TK 21. oldal teteje): kartell, források elosztása... jobboldal, baloldal...s szekularizáció... attitűd... sztereotípia... teológiából pl.: karizma
____________________________________________
ALAPFOGALMAK
politika:
csak közösségi tevékenységként értelmezhető... a politika jelöli ki a magánszféra határát
DEF1: régi: a kormányzás tudománya és művészete... (jól hangzik, patetikus...)
DEF2: a lehetőségek művészete /Bismarck/ (alkalmazott poltud híve☺)
DEF3: Ki mit mikmor és hogyan kap meg? (Lasswell) (és miért? - előadói hozzáfűzés)
DEF4: Vér nélküli háború /Mao/ (A háború meg véres politka /Ugyanő/)
DEF5: Közösségi konfliktuskezelés, közös célok érdekében történő együttes cselekvés /Intro - gagyi amerikai poltud.könyv/ (közös célok érdeklében együttes cselekvés az nem felt. pol:D - előadó)
___________________________
hatalom és legitimitás:
poltika, mitn hatalomért folytatott harc
cselekményhatalom: „power to sg” (outcome power) képes az illető arra
vanneki pávör ahhoz, hogy tu valamit... okés?
Társadalomhatalom: „power over” (social power): mások fölött
pávör óver... gém óver...
hatalmam akkor van, ha másokat rá tudok kényszeríteni vmi megtételére, akár akkor is, ha ez nekük nem tetszik...
ZH-t írok... tetszik-nemtetszik...
___________________________
Legitimitás: a hatalom igazolása
mi a hatalom eredete... mi az, ami miatt a hatalom elfogadott... legitim, ha pol. közösség által elfogadott..
lehet: - transzcendens: isteni eredetű a hatalomgayakorló
- erkölcsi: pl. it népszuverenitás... ami a népnek nem tetszik, azt elzavarhatja....


Weber: 3 hatalomgyakorlási mód:

tradicionális (monarchiában hagyomány, hogy isteni eredetű hatalom... vagy hagyomány, hogy fiúágon öröklődik a hatalom a királyi hatalomban...) hagyománytól fogva nem kérdőjeleződik meg a hatalom

jogi-racionális: a hatalom igazolása a rendszeresen törvények által megszabott keretek szerint megtartott válazstásokban van, az eljárásokban, kölcsönös jogkövetésben
kormány legitim, metr legálisan lett megválasztva...
a kormány nem legitim, mert társadlmilag nem elfogadott
legális, de nem elfogadott: Kádár-rendszer: Kádár illegálisan került hatalomra... K. azzal legitimálta, hogy azt mondta, Nagy Imre ellenforradalmár volt...
konszolidált Kádár-rsz, bár nem volt legális, társ. elfogadott volt

karizmatikus...: emberfeletti képességre utal, valamiben fölénőnek a többinek... akár intelelektus (előadó: nem jell. ez a magyar pol. életre...:D) DE: vének tanácsa: tapasztalat útján kerülnek kiválasztásra_____________________
Autoritás és szuverenitás:
Autoritás: tekintély; jogkövetés biztosítéka
Autoriter rendszer: tekintélyelvű rendszer (diktatúra)

Szuverenitás: államoké (külső-belső) v. döntéshozóké
külső: mennyire fogadják el
szuverén uralkodók: aki a végső döntést meghozza...
teljes szuverenitás: az adott illető/állam a döntésében teljesen szabad → fikció
Demokrácia: népszuverenitás
szuverenitás megsértése → pol. konfliktusok

________________________
Állam:
1. a legfőbb összhatalmi szervek és testületek összessége (funkcionális megk.)
2. adott terület és adott népesség fölött gyakorolt közhatalom (intézményi megk.)

Államforma:
monarchia/köztársaság...
teokratikus mon.: Vatikán

Államtípus:
demokratikus/autokratikus: pol diktatórikus, de mást nem nyom el/totális v. totaliter: minden el van nyomva/fundamentális: pl. 1 vallás hat. meg az egész államot

Állampolgárság:
jogi és normatív megk:
jogi: kinek van joga pl. szavazni... van útlevele... stb
normatív: jó állampolgár, aki tudja, mi a dolga...