Vállalati pénzügyek 2. - Járadékok, kötvények

„azt szokás mondani., 20 diánál többet nem lehet levetíteni, úgyhogy ezt is lekorlátoztam 47 diára...”

Járadék

- rendszeres pénzáramlás-sorozat

- járadék-köz állandó (a pénzáramlás időköze...))

- alapértelmezések:

Örökjáradék

Példa:

Mennyit ér egy terület, ha a következő évben elérhető netó bevétel 1M Ft, ez örökké így marad, és az elvárt ohzam minden lejáratra 8%?

Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék

minden tag 1+g -szerese az előzőnek:

Pl:

Mennyit ér egy terület, ha a következtő évben elérhető net. bevétel 1M Ft ez minden évben a végttelenig évi 5%-kal fog emelkedni, és az eévárt hozam minden lejáratra évi 8%?

ez akkor használható, ha az éves növekedési ütem nem magasabb, mint az elvárt hozam.

szerencsére (?) ez nemigen fordul elő a gyakorlatban

Annuitás

pl:

mennyit ér egy terület, hja a következő évben elérhető net. árbev 1?MFt minden évben a 10 következő évben, és az elvárt hozam minden évben 8%?

meghatározása:

1. a diszkontálás tagonként elvégezhető. ez nem jó ötlet

2. összegképlet gyrtálsa...

Eredeti:

Hiányzó: (mer tmind ugyanannyi))

A hiányzó jelenlegi:

PV(annuitás) = PV(eredeti)-PV(hányzó)

Annuitás: példa

mennyit ér egy terület, ha 1M Ft bevétel a köv. 10 évben és az elvárt hozam minden lejáratra 8%

Kötvények

def:

Típusok

A kötvények érétkeléséhe paraméterek

Alapértelmezés:

Példa: kötvényfajták

1. végtöresztéses:

100 ft tőketörl, 8% kamat = 108 Ft

egyenletes tőketörlesztéses:

(25+8)+(25+6)+(25+4)+(25+2)

először a kamatot fizesse, aztán a tőkét.

annuitásos

Ft minden évben