Mi az a Webbencs?

A Webbencsre rengeteg definíció létezik. a legnépszerűbbek talán az alábbiak:

Webbencs (állat)
A Webbencs egy olyan állat, ami − mint neve is mutatja, nem tekinthető igazi latnak. Haszonállatnak tartják, ólját rendkívül találóan Webbencs-laknak hívják. Ez bár sokszor natúrfából készül, gyakran lekenik webbencs-lakkal, amit a Webb'n'cs Ltd. vállalat gyárt. Ennek hatására a Webbencs egyéb tulajdonságokkal fog rendelkezni, melyek további felhasználását elősegítik. A Webbencs-lakk fajtáiról itt olvashatsz bővebben.
Webbencs (étel)
A Webbencset sokan a húsáért tartják, annak ellenére, hogy az állatvédők (különösen a Greenpeace "Protect the Webbencs" projektjének keretében) gyakran tiltakoznak ellene. A Webbencsből készült ételek közül talán a legnépszerűbb a lebbencsleves, melynek hazánkba eredetét etimológiai megfontolásból lengyelnek tartja a tudomány: az eredeti lengyel elnevezése az állatnak a łebęć [webε̃tɕ] volt, valószínűleg a nagy méretű fejre utaltak a łeb [web] tővel. Ebből az állatból készítették azt az ételt, amit ma lebbencslevesként ismerünk. Viszont míg a leves nevénél a ł [kiejtés: w] 'l' hanggá alakult, addig a Webbencs esetében ez az átalakulás nem történt meg, hanem német közvetítéssel (der Webbentsch,-er) átvándorolt az Osztrák-Magyar Monarcia idején nyelvünkbe. Bár a nyelvújítás következtében használata erősen visszaszorult, néhol még ma is előfordul eredeti nevén.
Webbencs (verseny)
A Webbencs egy feladat is ezen kívül honlapfejlesztésből az ELTE IK-n egyeseknek, ezért írom ezt az oldalt. Nem mintha ELTE IK-ra járnék, csak érdekel a téma: a feladat az, hogy a webbencs szóra keresve minél előrébb kerüljünk az internetes keresőkben. Remélem, sikerül, de természetesen nagyon megköszönném, ha linkelnétek rám. Főleg, ha tetszik az ideírt nagy rakat fiktív marhaság:).
Webbencs (internet)
Az interneten a drótos feléről járatosabbak előszeretettel asszociálnak a Webbencs szóról a WebBench szóra. Ez egy programot takar, amivel a webszerverek teljesítményét mérhetjük. Amennyiben ezen értekezésben erről írnék elsősorban, akkor az valószínűleg kiderülne, viszont mivel nem derül ki, veheted nemlegesnek eme fel nem tett kérdésre feleletemet.

Webbencsológia

Webbencsológia
A webencsológia a webbencsek vizsgálatával, osztályozásával foglalkozó tudományág. Nem tekinthető pusztán természettudománynak, mivel nem csak biológiai ága van: sokan kultúrantropológiai szempontból is vizsgálják az emberek és a webbencsek viszonyát, esetleg a két faj szimbiózisának történeti gyökereit kutatják, mint arra a későbbiekben is ki fogok térni. Ezen felül elmondható, hogy ez a tudományág dinamikusan fejlődik, naponta jelennek meg újabb részterületei, melyek által az emberiség egyre mélyebb betekintést kaphat ennek a csodálatos állatfajnak a történetébe.

Történeti áttekintés

A Webbencs régóta az ember társaságában élt, háziasítása bizonyos források szerint korábban történt még a kutyánál is, később azonban amaz sok területről kiszorította. Míg az ősember még vadászott rá, később vadásztársává vált, majd ennél is később, az i. e. II. évezredben az állatok között elsőként lett házi kedvenc. Bizonyos iratok szerint már az Asszír Birodalomban a felsőhivatalnokok kiváltsága volt, hogy webbencset tarthattak, a királyhoz igazán közel állók két webbencs tartását is megengedhették maguknak. A Római Birodalom idején háttérbe szorult a webbencs, mint kultúrállat, majd a Kelet-Római Birodalomban ismét népszerűségre tett szert. A középkorban úgy tartották, a webbencsek a Sátán földi szolgái, ennek a káros hittételnek ártatlan állatok százezrei estek áldozatul, ebben az időben az európai webbencsállomány gyakorlatilag eltűnt. A felvilágosodás korában Rousseau emlékirataiból megtudhatjuk, hogy a keleti kultúrák iránt nyitottabb polgárok előszeretettel hozták vissza Európába ezeket a kedves állatokat, azt gondolván, hogy egy ázsiai különlegességet vettek, pedig a webbencs törzsterülete az Alpok tiroli részén helyezkedett el, magyarul tulajdonképpen az őshazájába telepítették vissza. Onnantól kezdve a webbencsek többé-kevésbé békében éltek Európában, míg a táplálkozási szokások modernizálásával divatba nem jött a webbencs ételként való elkészítése. Ezt a tendenciát az állatvédők megpróbálják féken tartani, viszont amíg specialitásnak számít a lebbencsleves, a szociológusok szerint nem lehet mit kezdeni ezzel a társadalmi jelenséggel.

Webbencs-leírótan

A Webbencs-leírótan főként a webbencsek további osztályozásával foglalkozik, ezáltal az egyes egyedeket fajtákba sorolják. A leírásnál a következő szempontokat veszik figyelembe: az állat súlya, mérete, az ezekből számolt WBMI-je, valamint kora, és fejének körmérete. Külön figyelmet szentelnek a bunda mintázatának, ezt a következő alfejezetben tárgyalom.

A Webbencsek bundája

A Webbencsek megkülönböztető jellege a bundájuk, épp úgy működik, mint az embereknél az ujjlenyomat. A webbencsológusok megfigyelték, hogy minden webbencs bundájának mintája egy csak rá jellemző, páros élszámú gráf, amelyekre viszont mind jellemző, hogy legfeljebb 512 csomópontot tartalmaznak, és minimális feszítőfájuk élszáma prímszám. A gráfelmélet egy új ága, a webbencs-analízis fogalkozik a Földünkön maximálisan élni képes webbencsek számának meghatározásával, ami a webbencsek emberekre gyakorolt szociológiai hatását figyelembe véve jelentős haszonnal bír.

A Webbencs fajtái

A Webbencset napjainkban sokféle módon hasznosítják, a nemesítés során mindegyik felhasználási módhoz kitenyésztették a legmegfelelőbb törzset. Speciális feladatokra jellemzően az alábbi törzseket keresztezni szokták.

Húswebbencs
A húswebbencset − mint azt a neve is mutatja − elsősorban a húsáért tartják, ebből készül a híres lebbencsleves is. A többi webbencsfajtához képest jelentős különbség, hogy − attól függően, hogy a húsáért vagy a zsírjáért fogyasztják-e − vagy az egyik vagy a másik jelentősen nagyob arányban fordul elő benne.
Bundawebbencs
A webbencseket előszeretettel tenyésztik bundájukért, amely a gazdagabb matematikusok körében igen kedvelt téli viselet. Erről bővebben a Webbencs-leírótan bundával foglalkozó részében lehet olvasni. A főbb tenyésztési irányvonalakban megfigyelhető a matematikusok körében éppen aktuális öltözködési trendek követése.
Haszonwebbencs
Főként fejlődő országokban népszerű a webbencsek haszonállatként való tartása. Sok helyütt át is vette a tehén szerepét, a tehénénél jóval sűrűbb tejét isszák, illetve mezőgazdasági munkában is felhasználják, például szántáskor.
Ölebwebbencs
Napjainkban míg Európában dívik a lebbencsleves, Ázsiában (főként Kínában illetve Thaiföldön) a webbencseket ismét házikedvencnek tartják − a kutyatartással teljesen ellentétes folyamat látszik, míg itt a kutyát simogatjuk és a webbencset esszük, odaát épp fordított a szituáció: a webbencs az átlagosnál nagyobb feje miatt egyeseket kisbabára emlékeztet, mindazonáltal intelligens volta lehetvé teszi, hogy a legkülönfélébb trükköket tanítsák be neki.

A Webbencs védelme, jogai

Mivel az európai kultúra manapság nem szentel kellő figyelmet a webbencsvédelemre, az állatvédők institucionalista eszközökhez folyamodnak az állat megvédése érdekében. Ennek több megmozdulás, illetve jogszabály az eredménye, melyek nagyrészt az állatok éetkörülményeinek javítását célozza.

Webbencsvédelem

Az állatvédők, különösen a "Protect the Webbencs" mozgalom szerint a webbencseknél a leglényegesebb a megfelelő élettér kialakítása. Sok Greenpeace−Protect the Webbencs aktivista a ketrecekben sínylődő webbencsek rácsaihoz bilincselték magukat a kegyetlen bánásmód elleni tiltakozás jegyében. Nézőpontjuk szerint a webbencseknek ugyanis fából készült webbencs-lakban lenne jó, amelyet − a fát az állat kipárolgásaitól védendő − webbencs-lakkal kezelnek.

A Webbencs jogai

A "Protect the Webbencs" mozgalom nagy riválisa, a "Save the Webbencs" más koncepciót követ, ők lobbitevékenységet fejtenek ki a jogszabályok kiharcolása érdekéen. Eszerint minden webbencsnek szüksége van az intellektuális fejlődésre, ezért jelenleg azért küzdenek, hogy minden este egy lelkész felolvasson a fogvatartott webbencseknek a Magyar Államháztartás Költségvetéséből. A "Protect the Webbencs" szerint ez állatkínzásnak minősül, ezért elzárkózik tőle.

Webbencs a köztudatban

Manapság a természetvédők áldásos tevékenységének köszönhetően a webbencsek megítélése lassan bár, de javul. Egyre több filmben szerepelnek agyatlan vadász helyett pozitív szerepkörben, mint például a 2006-os Megmentett a Webbencsem (My Webbencs Saved Me) című műben.

Saját Webbencset akarok!

Egyre többen érdeklődnek, hol lehet ezeket a helyes gráfosbundájú szőrmókokat megvásárolni. Nekik azt kell mondjam, jelenleg a még mindig elég alacsony európai kereslet miatt Kínában érdemes vele próbálkozni. Viszont amennyiben sikerül valakinek szert tennie rá, akár hónapokba is teljet, míg a webbencs megszokja gazdáját, addig nagyon óvatosan kell vele bánni. Ismert olyan eset, hogy miután valaki elővigyázatlanul kifejlett webbencset vett, az állat elszökve megette szegény Peti uzsonnáját, és a finom ivólevet, amit a nagymamája készített pedig neki, egresből, répából, és céklából. Aztán megette szegény Peti nagymamáját is.

A Webbencshez kapcsolódó termékek

A hatalmas kínai piac miatt természetesen elég hamar megjelentek a webbencs jólétét illetve jóllétét szolgáló termékek, ezek közül itt néhányat érdemes kiemelni, ameelyek szinte nélkülözhetetlenek, ha valaki webbencstartásra adja a fejét.

Webbencs-lak

Mint fentebb többször volt róla szó, a webbencsek igen igényesek lakóhelyük tekintetében. Emiatt akkor is, ha szobakedvencként tartjuk (amit csak kisebb korában tanácsos!), akkor is kell neki egy kuckó, ahova elhúzódhat, ez a magyar webbencstartók közt Webbencs-lak néven terjedt el. Lényeges, hogy ez a kuckó valamilyen tartós fából készüljön, a webbencsek a kísérletek során a mahagónit részesítették előnyben, melynek választását annak tartóssága is indokolja. A fa webbencs-lakok lakkozva kerülnek piacra, viszont az állat kaparászása miatt az hamar lekopik, és az állat enyhén savas kipárolgása hosszú távon megmarja. Emiatt folyton újra kell lakkozni, külön erre a célra árusított Webbencs-lakkal.

Webbencs-lakk

A webbencs-lakk egy eléggé vitatott termék: a webbencstulajdonosok ragaszkodnak használatához, mert miután az állat izzadtsága kimarja az amúgy sem olcsó mahagónit, a parketta jön, és pár hónap múlva az állat egy saját maga által mart lyukban tölti a napja nagy részét − ami egyébként evolúciósan kialakult szokása. Az állatvédők viszont nem csak ezért tartják ellenjavalltnak, hanem azért is, mert a lekkot jelenleg jobb híján más webbencsek szűrméjénak kivnatából készítik − jelenleg ugyanis ez az egyetlen ismert anyag, ami ellenáll a webbencs-izzadság lassú de tartós hatásának.

Friss hírek a webbencsről

Élet a webbencs után? // 2008. október 17. 10:35 – (Budapest)
A fenti címmel tartok értekezést a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének 146-os termében, 2008. október 20-án, déli kezdettel. Az előadás fő témája a webbencs esetleges kihalásának következményeire irányul, mindazonáltal az előadás után kötetlen társalgást kezdeményezek webbencsológia témában.
Megkerült webbencs // 2008. október 9. 2:35 – (Nagyatád)
Megkerült egy különlegesen ritka fajta webbencs, amely egy megnevezni nem kívánt városligeti étteremből szökött el. Az állatért valóságos verenyfutás volt az étterem személyzete, a természetvédők, no meg az állat közt. Az étterem dolgozói ugyanis meg akarták etetni valakivel a webbencset. A természetvédők megvédeni. A webbencs meg csak azt akarta, hogy békén hagyják. Végül az étterem győzött. Vígasztalja a webbencset, hogy articsókával tálalták.
Webbencsbántalmazás! // 2008. október 5. 12:3514:31 (Budapest)
Webbencset bántalmaztak egy általános iskola udvarán: az egyik gyerek rátüsszentett! Szerencsére az állatvédők hamarosan a helyszínen termettek, és igazságot szolgáltattak. Az esetet beárnyékolja, hogy a rendőrség lincselés alapos gyanúja miatt indított nyomozást a természetvédők ellen.

Webbencs-linkek

Alább olyan linkeket lehet találni, amelyek a webbencsekről további információt szolgáltatnak.

Valid XHTML 1.1 CSS Valide !