További jegyzetek itt!

Szállítás


1. A szállítás folyamata
1.1. A szállítási igény fogadása, a szállítmány konszolidácója
1.2. Tóratervezés
1.3. Ütemezés
1.4. Berakodás-kiszállítás
1.4.1. Raklevél: bill of lading
1.4.1.1. INCOTERMS
1.4.2. Fuvarlevél, szállítmányjegyzék
2. A szállítási mód kiválasztása
2.1. Közúti szállítás
2.2. Vasőti áruszállítás
2.3. Légi áriszállítás
2.4. Vízi áruszállítás
2.5. Csővezetékes szállítás
2.6. Kombinált szállítás
3. A szállítás kivitelezője
4. A szállítási szolgátatás költségét befolyásoló tényezők
4.1. A szállítási díj meghatározása
4.2. Szállítási szolgáltatás árképzése

by: Nagy Judit

szállítás oflyamata
szállítási módok
kombinált szállítás
a szállíás kivitelezője
szállítás költség-e és ára

A szállítás folyamata


igény fogadása:
felkészülés az igény jelentkezésére
szállítmány konszolidációja:
hol kell megállni, hogy tervezzük meg a szállítást? 
ütemezés:
miyen sorrendben pakolunk be
berakodás—kiszállítás

közben: túraterevezés
milyen vonalon halad végig a szállítmány?

A szállítási igény fogadása, a szállítmány konszolidácója


már igény beérkezésekor tervezzük a várható árumennyiség kiszállítrását

konszolidáció: méretgazdaságosan szállítunk: egy adott régióban elhelyezkedő vevők megrendeléseit egy rakományban próbáljuk kiszállítani

teljes kocsirakomány: truck load, TL

reaktív: statikus szállítmány konszoliidáció: Ha beérkezik péntek 16:00-ig az igény, megkapja hétfőig
dinamikus: folyamatos igénybeérkezéskor újratervezzü a szállítmányt, és mindi gújraoptimalizáljuk a szállítmányt

Tóratervezés


a vevőkiszolgálási útvonal megtervezése

pl. kisker lánc: egy teherautó több üzletet is kiszolgálhat egy út alatt

szállítási költség→ min.

körtúra vs. csillagtúra?

Ütemezés


a szállítójármű rakodása a szállítási útvonal alatt bejárt megrendelők sorrendjének megfelelően
⇒ stack

szállítási időablak: mettől meddig lehet jönni kirakodni?

Berakodás-kiszállítás


túratervnek megfelelően összeálílított rakomány

árut kísérő dokumentáció:
raklevél: bill of lading
INCOTERMS
fuvarlevél
szállítmányjegyzék

Raklevél: bill of lading


a raklevél a fuvarozási szolgáltatásban használt alapvető fontosságú dokumentum, amely
igazolásként szolgál, dokumentálja, hogy miylen terméket milyen mennyiségben szállítanak.

illetve kié, ki visel milyen felelősséget

értékpapírként is működik: ha vmilyen nemzetközi tranzakciót bonyolítunk, a közvetítő ezt fogadja el fizetési ígérvényként

INCOTERMS

az incoterms paritások olyan szolkványok-záradékok, amelyek a fivarozási díj szolgáltatástartalmát határozzák meg,
különös tekintettel a tivábbításra, a költségek fedezésére, és a felek kockázatviselési kötelezettségeire

/Halászné, 1998/


EXW: Ex Works:
feladó addig visel kockázatot és felelősséget, amíg a gyárát el nem hagyta
viszont a dokumentációt végig biztosítja

FOB: Free on Board
tengeri szállítás
a feladó addig visel kockázatot, amíg a fedélzet vonalán át nem halad ⇒ ha a rakpart és a fedélzet közt esik a vízbe, az még a feladó kockázata

⇒ a hajó vonalán száll át a felelősslg, kockázat, dokumentációs kötelezettség a feladóról a vevőre

Fuvarlevél, szállítmányjegyzéka fuvarlevél a szállítást végző szolgáltató dokumentuma a szálíltásért jéró díj elszámolásáshoz

a szállítmányjegyzék azokat a címzetteket és megállóhelyeket veszi számba, amelyekre az adot tjármű szállít ki

A szállítási mód kiválasztásaKözúti szállítás


előnye:
- háztól házig: jó hálózati lefedettség
- gyors
- szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a szálíltójárművek széles választéka: hűtőkocsi, silókocsi, tartálykocsi… mindenhez van megfelelő
- nagyfokú rugalmasság
- árukímélő: pl. a tengeri fuvarozáshoz képest
- rugalmas áralakítás: nagy a verseny


hátránya:
- függőség a környezeti hatásoktól, előre nem tervezhető eseméynektől: hóesés, vihar….
- nagyobb fajlagos energiaigény
- egyszerre nagy árumennyiség továbbítására csak korlátozottan alkalmas: túltöltés van, de a tengeri szállításhoz képest mégiscsak egy vicc, amit nyújt
- fokozott balesetveszély

Vasőti áruszállítás


előny:
- jól kalkulálható tarifarendszer: 1t áru ide ennyiért jut el… alkudozni nemigen lehet
- a vasúti kocsik széles választéka lehetővé teszi szinte minden árufajta szállítását
- kölső környezeti hatásoktól viszonylag független
- környezetkímélő
- kisebb fajlagos energiaigény

hátárny:
- kis álózatsűrűség (közúthoz képest)
- nem lehetséges háztól házig szállítás (viszont: iparvágányok)
- hosszú eljuttatási idő
- áru magas igénybevétele: rendezőpályaudvar
- kevésé rugalmas alkalmazkodóképesség


folyamatos, egyenletes eljuttatás, de lassú ⇒ nem romladnót kell rárakni…

Légi áriszállítás


prémiumszolgáltatás, jelentősége nő…

előny:
- nagy távolság rövid idő alatt
- kis áru-igénybevétel
- megbízható szálíltási idő

először a diplomáciai küldemények, majd az emberek csomagjai, végül a postacsomagok kerülnek fel a személyszálíltó gépekre

hátrány
- csak bizonyos áruk szállítása lehetséges
- pótlóloagos szállítást igényel
- magas fuvardíj
- kedvezőtlen környezeti hatások


Vízi áruszállításelőny:
- minden árufajta:
ki kell bírnia szállítási időt ⇒ nem romlékony
ne igényeljen különleges elbánást
- alacsony díjszabás
- kikötők számos szolgáltatást nyújtanak
- környezetkímélő

hátrány
- hosszú eljuttatási idő Sanghai-Hamburg: ~30 napy
- pótlólagos szállítást igényel
- a szállítási határidót az időjárás ls a kikötők zsúfoltsága is befolyásolja
- magas áru-igénybevétel (⇒ tengerbiztos csomagolás)

Csővezetékes szállítás


előny:
- nagyfokú megbízhatóság
- független környezeti hatásoktól
- alacsony üzemeltetési költség
- megefelelő üzemeltetés esetén minimális környezetterhelés
hátrány:
- korlátozott a szálíltható áruk köre
- kicsi szállítási sebesség
- hosszú eljutattási idő
- alacsony alkalmazkodóképesség
- nagy beruházás igény

Kombinált szállítás


a kombinált fuvarozás (intermodiális szállítás) két vagy több fuvarozási ág fuvareszközeinek igénybevételével valósul meg, egy fuvarozási szerződés keretében
/Halászné, 1998/

Ro-La (Rollende Landstrasse): vonaton szállított kamionok
Ro-Ro (Roll on — Roll off): vasúti kocsik továbbítására képes hajók…
Konténerforgalom (II. vhban, mint szabványos mértékegység… standardizált)


A szállítás kivitelezője


a fuvarozó a fuvarozási szerződésben arra vállalkozik, hoyg az árut a meghatározott feladási helyről a rendeltetési helyre továbbítja, díj ellenében

szállítmányozó:
a szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalhak, hogy megszervezo a szerzdésben vállalat urasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja az ahhoz szükséges vállalkzókat, negjöti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, valamint ellátja az árutovábbításhoz kapcsolódó egyéb teendőket

A szállítási szolgátatás költségét befolyásoló tényezők


értéksűrűség: az áru egységnyi tömegére vagy térfogatára vetített értéke
pl. kis értéksűrűségű a gabona, nagy értéksűrűségű az arany

térfogat kihasználás
árukezelés egyszerűsége vagy bonyolultsága

A szállítási díj meghatározása


áruosztályokra vonatkozó díjak:
mondjuk 100 áruosztályba sorolunk mindent… aszerint szolgáltatások sé díjak…
kivételes díjak:
mondjuk olyan helyre, ahova még nem ment szállítmány
mennyiség kedvezmények
kumulatív
nekumulatív

Szállítási szolgáltatás árképzése


- költség alapú
- zónaárazás: Kközép-Kelet Európában ennyiért viszem az árut, aztán mondjuk Németországba ennyiért… Spanolország-portugális ennyi….
- bázispontokon alapuló árazás: eredet szerinti árazási rendszer
- FOB — free on board (INCOTERMS) árazás: a termék ennyibe kerül, de az eljuttatást szolgáltató valósítja meg, az áru árában nem csak az ár van benne, hanem az eljuttatás a hajó pereméig.
 onnantól a felelősséget—költségeket a megrendelő vállalja