További jegyzetek itt!

Értékteremtő folyamatok kicitelezése és azok fejlesztése


1. Gondolatmenet
2. Alapfogalmak
3. Megközelítés
4. Vevőkiszolgálási folyamat a vállalati logisztikai rendszerben:
5. Tárgya...
6. Az értékteremtő folyamatok szervezeti megoldásai
7. Az egyes működési modellek jellemzői
8. Hálózatosodás hatására a logisztikai szolgáltató által végzett tevékenységek bővülnek
9. A logistikai szolgáltató fejlődése
10. Egyes működési modellek jellemzősi
10.1. Hagyományos működési modell
10.2. hálózati gazdaság modellje
11. Ellátási lánc tipikus felépítése
12. Folyamat, fn.:
12.1. Típusai
12.1.1. végzett mnunka alapján
12.1.1.1. e tipizálás jellemzői
12.1.2. Típusok - szervezeti ahtárokhoz való viszony alapján
12.1.3. Típusok - összetettség szerint
12.1.3.1. Alapvető/mag folymatok jellemzői
12.2. Folyamattérkép
13. Folyamatfejlesztés
13.1. típusai, fő jellemzőik
13.1.1. Radikális
13.1.2. Inkrementális
14. Példa Üzleti folyamatok újraszervezése

by: Gelei Andrea

Gondolatmenet


- Tevékenységmenedzsment alapfogalmai és tárgya
- Meghatározó szemléletmód: hangsúly a folyamatokaon
- Folyamat fogalma és típusai
- Folyamatfejlesztés típusai

Alapfogalmak


értékteremtő folyamat ewrőforrások beszerzése, kezelése, felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztónak ill. vevőnek értékez állítsunk elő
termelés
logisztika: termelést megelőző/kísérő/követő

Megközelítés


folyamatszemlélet
kivitelezési, megvalósítási folyamatok
- termelés: gyártási, előállítási folyamat
- logisztika: a logisztika konkrét megvalósíulási, kivitelezési folyamatát vevőkiszolgálási folyamatnak nevezzük
- rendelés fogadása, feldolgozása
 ==> ennek megfelelő vevőspecifikus raktári folyamatok /közben készletezés/
 ==> vevői igényeknek megfelelően kigyűjtött (komissiózott) termékek kiszállítása
 
 ...készeltere gyártás esetén... (nem konkrét vevői igényre)
 
 cskamert van rendelésre gyártás is... ahol nincs készlet ==> készletezés sincs... nem kelll vevőspecifikus igényeknek megfelelően komissiózni
 

Vevőkiszolgálási folyamat a vállalati logisztikai rendszerben:Beszállító ==> Beszerzési logisztika ==> [Termelés ellátása [termelés]] ==> Értékesítési logisztika ==> vevő

Tárgya...


a vállalat értéketeremtő folyamatának kivitelezése:
konkrét részfolxamatok és tevékenységek leíró bemutatása termelés és logisztikai vevőkiszolgálási folyamat, illetve részfolyamatai()

e részfolyamatoknak, tevékenységeknek adott struktúrán belüli fejlesztése
...fejlesztési eszköztár

Az értékteremtő folyamatok szervezeti megoldásai


Vállalaton belüli szervezeti megolfdásoik
munka- hatáskörmegosztás,
koordinációs mechanizmusok
konfiguráció

tendenciák:
csoportosítás
magasabb hierarchikus szintre emelkedés


Vállalatok közötti szervezeti kérdések
korábban az ideáltipikus vállalat vertikálisan integrált volt, sokmindent maga végzett...

Az egyes működési modellek jellemzői- hagyományos működési modell
- vertikálisan integrált nagyváűllalati működés
- alapvető képességek házon belül
==> alacsony függőség
- rövid távú, könnyen cserélhető kapcsolatok
- hangsúly a vállaalton belüli folyamatokon

viszont újabban sokminden kerül beszállító vállalathoz/partnerhez:
beserzési tevékenységek, kutatás (innov. tevékenységek), logisztika (disztribúciós logisztikai tevékenységek)

pl. autóiparban a design, összeszerelés, motorgyártás van házon belül...

pl. autógyár elvárja a modul legyárátsát, de a bezsállítóinak érétkelését is...

Hálózatosodás hatására a logisztikai szolgáltató által végzett tevékenységek bővülnek


klasszikus fuvarozói és szállítmányozói geladatok
áru begyűjtése, fivarszervezés, A-ból B-e eljuttatás, kirakodás, dokumentumkezelés, vámügyintézés, stb...

esetleg +
komplex logisztikai szolgáltatások nyújtása:
raktározás, érétknövelő szolgáltatások nyújtása, pl.: címkézés, összeszerelés

esetleg +
gazdálkodási folyamatok átvétele, pl.:
készletgazdálkodás, ellátási lánc (ill. egyes szakaszainak) menedzsmentje

A logistikai szolgáltató fejlődése


a logisztikai szolgáltató vállalat olyan külső szolgáltatp, amely a megbízó vállalat logisztikai folyamatát, illetve annak egyes részfolyamatait átvállalja, végzi

3PL; 4PL szolgáltatók:
4PL: a teljes ellátásio lánc menedzselését elvállalja

Egyes működési modellek jellemzősi


Hagyományos működési modell


-

hálózati gazdaság modellje


kiszervezués: együttműködő vállalatcosportok versenyeznek
versenyképességet befolyásoló fontos képességek házon kívül
...

Ellátási lánc tipikus felépítésevégső beszállító - közvetlen beszállítzó - központi vállalat - közvetlen vevő - végső fogyasztó

a logisztikai vállalatok a beszállítók és a vállalat között vannak...
nlelyika termelésellátási folyamat szervezését is elvállalja...

Folyamat, fn.:


folyamatot olyan összretett tevékenységrendszerként értelmezzük, amely erődforrások (inputok) felhasználásával a folyamat megrendelője számára értéket képviselő outputot állít elő

Típusai


végzett mnunka alapján


- marketing, érétkesítés
- temrelés
- k+F
- pénzügy
- stb...

kialakítási
irányítási-tervezési
megvalósítási - kivitelezési

e tipizálás jellemzői

- szervezeti megközelítés
 vertikális tagozódás
 hangsúly: belső irányítás
 

Típusok - szervezeti ahtárokhoz való viszony alapján


funkcionálsi és keresztfunkcionális
jellemzője:
horizontális tagozódás
hangsúly: vevői érték teremtése

a folyamatszemlélet alkalamzása azt jelenti, hogy a vállalatot, mint egymással kapcoslatban álló folyamatok együttesét értelmezzük

Típusok - összetettség szerint


vállalati komplex ttranszformációs folyamat: néha az egész vállalati folyamatot vesszük egybe

esetleg felbontjuk:
üzleti folyamat
reálfolyamat
értékfteremtő folyamat
termelési folyamat
logisztikai folyamat
kivitelezési
vevőkiszolgálási
feldolgozási
... stb. folyamatok...

Alapvető/mag folymatok jellemzői

vevői érétket közvetlenól és erőteljesen befolyásolja
vállalati siekr szempontjából kulcsfointosságú - stratégiai jelentősége van

pl: autóipati beszállító:
magfolyamat a termelés, k+f, motorgyáráts...

innovatív gyógyszergyár:
k+f, marketing, termelés

élelmiszer-nagyker:
beszerzés, logisztika (raktározás, kiszállítás)

logisztikai szolgáltató:
logisztika (raktározás, kiszállítás)


Folyamattérkép


a standard jeleket és nyilakat felhasználva lépésrőúl lépésre, baról


ovális: kezdő és végpont
téglalap: feladat
rombusz: döntés igen<döntés>nem

henger: adatállomány...
nem

a folyamattréképet lehet csoportosítani idő, felelős szerint...
.... egy adott feladat szintén egy folyamat...

Folyamatfejlesztés


a folyamat változtatása, módosítása a folyamat teljesítményének növelése érdekében

típusai, fő jellemzőik


radikális vs. inkrementális...

radikális:
tőkeigényes
nagyobb, látbványos ugyrások...
...
inkrementális
kisebb változás
jelentős teljesítményjavulás
nem túl tőkeigényes...

lásd: vezszerv jegyzet...

a radikálsiu folyamatfejlesztés összetettség szerint a legkomplexebb folyamatok szintján van,
az inkrementális épp ellenkezőéleg...


Radikális


folymatok újratervezése BPR
X-engineering

Inkrementális


szakaszosan végzett
folyamatok fejlesztés

Példa Üzleti folyamatok újraszervezése


Ford: probléma: túl nagy a szállítótartozása...
adategyszetetési problémák miatt nem mert/tudott fizetni...
500 embert foglalkozzatott a szállítóállomány-kezelő központban...

manuálisan dolgoznak, ezt biztosan lehet fejleszteni... inkrementálisan... csökkentették 10%-kal a létszámot...

aztán elmentek a mazdához, ahol öten foglalkoztak a szállítóállomány kezelésével...
==>
ott a kérdés, hogy mi termeli ki a szállítóállományt, amit kezelni kell...
no ez a beszerzés...

a szállítóállomány kezelés mindenről kapott papírt,... rendelés, átváteli elismervény... miegyéb...
gyakran nem egyezett a sok papír...

A Mazda viszont azt csinálta, hogy megszöntette a dpkumentumk átamlását:
rendelés ==> központi adatbázis...
a raktáros amikor átveszi, a Ford felhatalmazta arra, hogy ha nem azt hozta a szállítóm amit kértek, visszaküldje....
ha az volt benne, akkor csekket állított ki...
==> itt már csak valami speciális eset miatt késtek a fizetéssel...