További jegyzetek itt!

Vezetés, vezetői magatartás


1. Döntésközpontú leadership
2. 1970-es évek: szituációs elméletek
2.1. Szituációs tényezők
2.2. Fiedler elmélete: személyiség-központú
2.3. Vroom-Yetton modell (döntésközpontú)
3. Vezetői funkció felfogás a \'70-es évek végén
4. 1980-1990-es évek: Leadership vs. Management
4.1. Kotter
4.2. Heryes feladatorientált vezetés modellje
4.3. Argyris: motiváció, érettség

könyv: Bakacsi Gyula : Szervezeti magatartás és vezetés
bármelyik jó 96-tól 2006-ig…

Döntésközpontú leadership


Lewin modelle:
autokratikus
demokratikus
laissez-faire: nem csak felelősségráruházás, hanem rájuk hagyja teljesen

gyermekkísérletek: játékos feladatok…. ha különböző felfogásban adunk egy óvónőt, akkor az ő stílusának milyen hatása van a gyermekekre…
autokratikus: megbeszélték, mi a feladat, ki mit csinál, hogyan, és levezényelte
demokratikus: kinek milyen típusú szerep szimpatikus, milyen eszközökkel dolgoznának szívesen… a gyerekek vállalaátk fel a szerepet…aztán támogató jelenlét
laissez faire: csak akkor avatkozik be, ha kérdezik…

autokratikus volt a leggyorsabb, d eaz elégedettség volt a legkevesebb
demokratikus: élvezték a gyerekek, picit rosszabb eredmény

a laissez-faire nem ment át a menedzsmentszakirodalomba

Likert modellje:
keménykezű parancsoló (autokratikus)
jóakaratú parancsoló: paternalista: kikéri a munkatársakj véleményét, és ó eséllyel dönt, ahogy egyébként is döntene…. a neki tetszőeket beépíti a döntésbe
konzultatív: az az ígéret, hogy a felvetett gondolatok beépülnek a döntésbe
részvételi csoport (demokratikus)

Rannenbaum-Schmidt modellje
vezetői autoritás - beosztott szabadság
munkamegosztás adöntési folyamatban

teljes problémamegoldási folyamatra értelmezi a kérdéskört
→ táblázat
probléma megfogalmazása, megoldási alternatíva, alternítav minősítés, döntési szabály, döntéshozás, döntésindoklás, döntésmagyarázat:
Beosztott-vezető másmás szinteken máshol érvényesül…
a vezetői részvétel mindig megmarad az alternatívavéleményezés, döntési szabály-meghatározás, problémamegfogalmazás terén

1970-es évek: szituációs elméletek


nincs egy tökéletes vezetési stílus: mindig másmilyet kell alkalmazni

pl.: krízishelyzetben még a demokratikus vezetőnek is gyorsan-határozottan kell döntenie

hogy válassziuk meg a szituációhoz illleszkedő stílust és vice versa

hatalom vs. leadership: nem engedelmességet, hanem követést igényel

ha a szükséges vezetési stílusra nem alkalmas a vezető: → goto tréning
a fejet vagy fejlesztjük, vagy lecseréljük…

Szituációs tényezők


- beosztottak kellemzői
- a csoport jellemzői
- szervezeti jellemzők
- környezeti jellemzők

változó, melyik szituációs elmélet szerint melyikhez kell igazodni a vezetői stílus megválasztásakor

Fiedler elmélete: személyiség-központúmindenféle csoportokat vizsgált

független változóként vizsgált tényezők:
vezető-beosztott viszony
feladat strukturáltsága
vezető pozícióból fakadó hatalma (személytől függetlenül a pozícióból fakadnak döntési jogkörök)


a vezeto szempontjából kedvező sé kedvezőtlen helyzetekben: faladatorientált

+ vagy - korreláció van a vezető stílus közt?

LKM (legkevésbé kedvelt munkatárs) teszt:
a vezető gondoljon egy olyan munkatársára, akivel nem tudott jól együttműködni… és bizonyos tulajdonságait pontozza

kapcoslatorientált: a vezető-beosztott viszony harmóniájára törekszik: az, hogy nem voltam sikeres egy projektben vele, még nem jelenti, hogy utál
…szemben a feladatorientált vezetővel

⇒ magas LKM ⇒ kapcoslatorientált vezető
Fiedler nem hisz abban, hogy a vezetői stílus ezen aspektusát meg lehet változtatni

Vroom-Yetton modell (döntésközpontú)


normatív megközelítés
döntési fa…
8 tényező, I/H… a döntési fa végén javaslat, hogy milyen megoldás kell (autokr, demokratikus?)

szituációs tényezői
döntés minőségi követelményei
vezetői információk: megvannak a döntéshez a szükséges információk?
beosztott információk
feladat strukturáltság
elfogadás fontossága
követés (autokratikus döntés esetén)
bizalom
konfliktus: mennyire lehet számítani a döntés implementációja során konfliktusra?

Autokratikus
Konzultatív
Csoportos

ha fontos a döntés, és ninc sinformáció sem a beosztottaknál, sme a vezetőnél ⇒ T.I. technológia (térdre imához)

Vezetői funkció felfogás a \'70-es évek végén


tervezés(→ Fayol), stratégia, célkitűzés

szervezés, szervezet kialakítása
Leading (személyes vezetés)
Motiválás
Kommiunikáció
Vezetési stílus
Koordináció
Ellenőrzés, visszacsatolás

operatív részek igen tágak….
hogy kell motiválni a munkatársakat, hogy kommunikáljunk feléjü dolgokat…

1980-1990-es évek: Leadership vs. Management


Kotter


kettéválik… Management és Leadership heonló sólyú vezetői szerepek

Management szerep:
komplex szervezeti rendszerek, struktúrák működtetője
Hatékonyság

Leadership
humán kapcoslatok kialakítója és fenntartója
Változás: change agent

efficient/efficiency: képes vagyok előállítani valamit? / képes vagyok olyat alkotni, amit a környezet elfogad?


Fortune 500: mindig összehasonlították
a 10 évvel korábbi 500 vállalathoz képest 200 nem létezett


Heryes feladatorientált vezetés modellje


Haranggörbe:
Y: Kapcsolatorientáltság: gyenge → erős
X: Feladatorientáltság
delegáló-

Argyris: motiváció, érettség


nem kész és nem képes: hiányzik a szükséges készség, képesség, és nem vállalnak felelősséget , mert sem képesség, sem önbizalom nem támasztja alá…:
„diktáló”: erős feladat, s gyenge kapcsolatorientáltság… a hiányosságot előírással kell pótolni, miegyéb

kész, d enem képes: motivált, de nincs képesség: „fradi szív”-típus
„eladó”: erős feladat és kapcsolat orientáció:
változatlanul kontrollálni kell a feladat tekintetében

képes, de nem kész: minden képesség-készsá:g megvan, de nincs motiváció, elkötzelezettség, akarás: unott profi
„részvételi”: gyenge feladat, erős kapcsolat orientáció

kész és képes: minden megvan: lelkes profi
„delegáló-felhatalmazó”: empowerment: nem kell, nem is szabad feladatorientáltnak lenni, mert tudja magától, és eleve elkötelezett
…igen, de akkor mit is csinál a vezető?
vezetőkre továbbra is szükség van: megtalálni a lelkes profikat, karbantartani őket… biztosítani az erőforrásokat, ami alapján önállóan és motiváltan tudnak cselekedni: