További jegyzetek itt!

Szervezeti magatartás - Nyitó előadás


1. npetun, tanévkezdés
2. A szervezeti magatartás
3. Szervezeti magatartás témakörei
3.1. Maslow szükséglethierarchiájában legnagyobb örömömre Malacka barátom már a negyedik sinten található
4. A nap idézete
5. A tét: a világ belátható időn belül kettészakad
6. A kihívás: Új gazdaságfejlődési kor küszöbén állunk:
6.1. Agyak háborúja
7. Vezetési-szervezeti paradigmaváltás
7.1. Környezeti kihívások
7.2. Munkavállaló
8. Honnan: a múlt („rendszer”)
8.1. klasszikus menbedzsment filozófia környezet:
8.2. Munkavállaló
8.3. Vezető:
8.4. szervezet:
9. Hová: jövő
9.1. empowerment menedzsment filozófia környezet
9.2. Munkavállaló
9.3. Vezető: leader (átalakító, transzformális leader)
9.4. Szervezet
9.5. Teljesítmény = tudás (információ) + felelősség-truházás

Takács Sándor
Bakacsi Gyula
Gelei András - a szünet után...

mgmt.uni-corvinus.hu
_/oktatas/alapszak/szervmag

==>
egy héten keeresztül elérhetőe az előadásfóliák
útmutatók jövő hét elején

sem kereskedelmi tv csatornákon, sem interneten keresztül online nemközvetítjük és itólag sem tölthetőek le realvideo, mpeg, avi, mov, vagy bármely népszerű videófájl-formátumban, és...
nem tartalmaznak Gary Larson Cartoon-okat

KEXPONT 3 (hasznos holmik - jegyzetek/puskák)
http://kex.bke.hu/hh.htm

árukapcsolás, meg nem teljesenm up to date... (modified 991020 1:32)


a file W97M.Thus.A vírussal fertőzött (De az egyetemi gépek ezt automatice vírusmentesítik)

szervezetelmeletesmagatartas_puska.exe
- szervezetelmélet puska (rövid)
- szervezeti magatartás puska
- szervmag

npetun, tanévkezdés


- két külön tárgy
elsőp negyedév: szervezeti magatartás é svezetés
második negyedév: EEM
két külön beszámolási csatorna
zjh időpontok az ey
gymást követő idősávokban
- tetszőleges sorrenveb letehető
- akár egymást követően is
- sikertelen teljesítés ==> írásos UV

két órán belül lesz a kettő vizsga... lehet választani melyiket írjukk, vagy mindekttőt...
tesztes, elvileg nem túl nehéz

A szervezeti magatartás


olyan tudományterület, amely a szervezeti tagok magatartására gyakorolt egyéni, csoportos, és strukturális hatásokat vizsgálja abból a célból, hogy ezeket az ismereteket a stervezet eredményességének és hatékonyságának növelésére alkalmazza

„Nothing personal, this is business” - vezetői nézőpont


- angoloknál organisatopnal behaviour

meg tudjuk-e valósítani pazarlás nélkül a célokat?

Szervezeti magatartás témakörei


- beállítódás és észlelés
 /2. előadás/
- motiváció
 Motiváció a Százholda Pagonyban
  első és egyetlen fejezet,
   amelyben Micimackó szervezeti magatartás beadandó dolgozatot ír
    egy napon, amikor Micimackónak semmi dolga nem akadt, az jutott az eszéba, hogy most tenni kellene valamit...

Maslow szükséglethierarchiájában legnagyobb örömömre Malacka barátom már a negyedik sinten található


A szeretet szükségletése - mint félénk, kicsiny álllatnak - nagyon-nagy szüksége volt, de ezt meg is kapta a Pagony minden lakójától ...


no de vissza a témakörökhöz:
- beállítódás és észlelés
- motiváció
- munkakör-tervezés
- stressz:
 a munkakörnyezet megtervezése úgy, hogy ne vezessen kiégéshez...
- csoport struktúrák és folyamatok
- vezetői viselkedés (Leadership)
- hatalom
- kommunikáció
- konfliktus
- szervezeti tanulás /változás/
- változási folyamatok /változás/

A nap idézete


ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lezs a paprikakoszorú.
Ha viszont nem fűzzük fel, nem lesz belőük koszorú.
Pedig a paparika ugyanannyi, épppoly piros, éppoly erős, de mégse koszorú.
Csak a madzag tenné(...)

A tét: a világ belátható időn belül kettészakad


- nagy hozzáadott értéket teremtő rész: nem anyagi: tudás, információ
- kis hozzáadott érték: anyagi, alárendelt, beszállító

A kihívás: Új gazdaságfejlődési kor küszöbén állunk:


- pénzbeli és emberi érték közvetlenül összekapcsolódhat
- egyéni siker, személyes fejlődés, és szervezeti siker (tulajdonosi érték) összekapcsolódik
- EEM stratégiai szervezeti gunkcióvá válik
- egyén és szervezet közötti pszichológiai szerződést újra kell kötni

Francis Fukuyama: Bizalom
Európa, 1995 17. oldal

 a nemzetközi versennyel kapcsolatos kédések, legyenek bár politikaiak, vagy gazdaságiak, egyre inkább kulturális formát öltenek

Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

Funky Business
" ...amikor a tehetség táncoltatja a tőkét
"agyak háborúja”

„empowerment: nem emberbaráti kegy: nincs alternatívája”

kritikus függés: ötlet, gondolat...

mostanra Marxnak igaza lett: a termelés tényleg a dolgozó kezáében van, ahhoz, hogy ezt ki lehessen használni, ki kell használni az agyakat, mindezt empowerment által
==> pénzt, erőforrásokat elő lehet teremteni, kreativitást nem, az a kritikus erőforrás

Agyak háborúja


IQ?! biztos nem az az egyetlen szempont, bár elvileg mér problémamegoldó képességet...
Ford: ha két kézre van szükségem, sajnos jár hozzá egy emberi lény, és nem lehet vele mit kezdeni
ma: kit érdekelnek a kezek, agyak kellenek ide... de ahhoz is jár az ember...

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia:
ha valakinek magas az iq-ja még nem biztos, hhogy jól tud működni a munkahelyen

==> P = IQ×EQ

az IQ fejleszthető, az EQ adottság..

aztán még: S.Q.: social intelligence
==> P= IQ×EQ×SQ

Vezetési-szervezeti paradigmaváltása szervezetek struktúrája, a vezetés tartalma, a teljesítmény fogalma, tartalma is átértékelődik

a változást kikényszerítő tényezők:
- környezeti kihíváspok
- munkavállaló - motiváció, személyes vélok, elvárások, felkészültség, felelősségvállalás

==> Szervezeti struktúra: vezetési modell

(--> X és Y emberkép: az Y aktívan keresi a felelősséget (no nem annyira!!))

Környezeti kihívások


Andy Grove:
minden, ami technikailag lehetséges, elképzelhető, meg is fog valósulni...
„A fundamental rule in technology says, thatwhatever can be done will be done...”

Munkavállaló


Jack Walsh...

És elküldjük azokat, akik nem rendelkeznek ilyen értékekkel, még ha jelentős eredményeket könyvelhetnek is el... Hogy támogassuk érétkeinket, azokat a vezető beosztásúakat is el kel bocsátani, akik jó eredményeket produkálnak ugyan, a számokat tekinte nagyszerű munkát végeznek, de nme követik ezt az irányvonalat. Útjaink elválnak.

Honnan: a múlt („rendszer”)


klasszikus menbedzsment filozófia környezet:


- stabil
- extenzív növekedés
- a minőséget a gyártó/szolgáltató/szállító definiálja

Munkavállaló


- alacsonyabb endű szükségletek motiválnak
- fehkesztendő képességek ls készségek
- nem kezdeményez, nem vállala flelősséget
- pénz

magasabb rendő motivációk: nem munkahelyhez kötődnak

Vezető:


 menedzser - központi szerep, kulcsfigura
cél, szabály, munkamegosztás, kontroll (közvetlen ellenőrzés, szupervízió)
leadership: karizmatikus, autokratikus-paternalista gőzmozdony

szervezet:


 specializáció
 szabályozottság
 centralizált
 hierarchikus

munkavállalói hozzájárulás: feladat végrehajtás

teljesítmény = specializáció + szabályozottság

Hová: jövő


empowerment menedzsment filozófia környezetturbulens, globális piacok, éles veseny
idő (termék és szervezeti éltgörbe, reakcióidő, „alkalmazkodási hangrobbanás”)
infó, tudás - nagyobb a hozzáadott értéke, mint az anyagé
minőséget a vevő definiálja, és „szükséglet-teremtés”

Munkavállaló


- tacit (személyes tudással rendelkezik
- önmegvalósítási szükségletek motiválják
- képes önirányításra (EQ), és együttműködésre (SI)
- kezdeményez, felelősséget vállal
alapvető motivációja a fejlődés
amagasabb rendő motivációk:?
összekapcsolódnak a szervezeti célokkal

Vezető: leader (átalakító, transzformális leader)


- jövőképet teremt, kiválaszt, feltételeket niztosít, mitivál, támogat, fejleszt, „coachingol”
- leadership: value based leadership, részvétel és delegálás (curling)

ha a múltban a vezető gőzmozdony volt, akkor itt „Sinkanzen Express”:
sok kis görgőn mozdul... kisebb az ellenállása...

Szervezet


fejre állított piramis, lapos, rugalmas struktúra
empowerment: döntés és végrehajtás - az igazság pillanata
core competence: nem másolható tudás
tudás menedzsment

munkavállalói hozzájárulás: probléma megoldás

Teljesítmény = tudás (információ) + felelősség-truházás


teljesítmény kontroll
a kimenő teljesítmény munkaállaló és tnaulási képesség függő