További jegyzetek itt!

Költségnemek, Bérekel kapcsolatos terhek, Időbeli elhatárolások


1. első zh...
2. Wíderhólung.
3. Kidaás - kötlség - felhasználás
4. ktg.ek: miből lesz, mivé válik?
5. Költségcsoportosítások
5.1. ...megjelenési forma szeirnt:
5.1.1. Anyagjellegű:
5.1.2. Személyi jellegű:
5.1.3. Értékcsökkenési leírás
5.2. ... elszámolhatóság módja szerint
5.3. További ktg.megfigyelési szempontok
6. Az erőforrás-felhasználások kezelése
7. Időbeli elhatárolások/I. Átjövő ktg.-ek (PIE)
8. Munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos adó- & járulékterhek..
9. Pédafeladat


első zh...


okt 29 hétfő
16:30-18:00
18:10-19:40

elérhető pontszám 55pont

jelentkezzünk a neptunon, mert az jó.

vizsgaanyag:
elméleti kérdés nem lesz, csak előadásanyag + szemináriumon előkerült
==>
- feladatgyűjtemény
- példatár /juj de jó, ez e mléleti anygaot is tartalmaz/

Wíderhólung.
I.: e+e-
II f+-
III e+f+
iv e-f-


Kidaás - kötlség - felhasználás- ktg.: a tevékenység érdekében gelhasznált erőforrások pénzben kifejezett érétke

- Kiadás: egyszerűen cska a pénzkiáramlás... van olyan kiadás, ami nem jelenik meg ktg.-ként

pl. anyagvásárlás, később felhaszn... előbb kiaás, majd utána ktg.


megvásárolom az anyagot, később fizetem:
felhasználom ==> még nincs ktg.
pár nap múlva kifizetem - no akor lesz beőle kiadás...

¤ráfordítás:¤ no ezt majd a következő előadáson....:P

ktg.ek: miből lesz, mivé válik?\bigA vállalkozás....\big\
erőforrás-felhasználás (termelő, szolgáltató tevékenység

imat. javak ==>
tárgyi ezsközök ==>
több éven keresztül adják át az érétküket

bezzeg az ¤Anyagok...¤ :
egy éven belül forgó, azon túl befektetett eszköz...


¤szolgáltatások¤: egyből beépülnek a létrehozott termékbe...

anyagok kicsit megállnak raktározásra...

tárgyi és immat. több éven át


Erőforrás felhaszn. ==>
==>SEE - saját előállítású eszköz: saját használatra gyártotta
==>STK

==> Szolgáltatás

==> Eredményt terhelKöltségcsoportosítások...megjelenési forma szeirnt:


- anyagjellegű
- személyi jellegű
- értékcsökkenési leírás

Anyagjellegű:


- anyagköltség:
bármely eszköz, amit megvásárol későbbi hasznosításra
attó függően, hogfy közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik:
anyagktg.nek minősül
alap- segéd- üzem- ... anyag felhasználás, áram, gáz, víz, irodaszerek, nyomtatvány
estébé.
raktározható-nemraktározható
közvetélenül - közvetetten szolgálja
- igénybevett szolgáltatások költségei:
tanácsadás, bérleti díj, karbantartás, telekommunikáció, tagdíj, számviteli szolgáltatás, bankktg., biztosítási díjak, hatősági díj, stb..

Személyi jellegű:


- bérköltség:
törzsbér, nérpótlék, jutalom, IGazgatóság, FelügyelőBizottság tiszteletdíja, tagok díjazása, stb.
- személyi jellegű egyéb kifizetések:
ktg.térítés, reprezentáció, végkielégítés, stb...
(nem azért vesz a cég pogácsát, mert a dolgozóit azzal eteti, hanem hogy hátha jön valaki...)
- bérjárulékok:
TBJ\small(tb-járulék)\small (..., EHO), munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, stb...

Értékcsökkenési leírás


- értékcsökkenési leírás ktg.-ei

... elszámolhatóság módja szerint


- közvetlen
- közvetett ktg.ek

További ktg.megfigyelési szempontok


no ez a vezetői számvitel tárgy anyaga...

Az erőforrás-felhasználások kezelésebefejezetlen termelés ==> költségnem-kimutatás:
itt vezetjük az erőforrásfelhasználást...
eddig erőforrsáfelhaszn e+-f- volt...

==> mérlegből, és az abból kiemelt ktg.kimutatásból

befejezetlen termelés csökkentése helyett ezt is a ktg.kimutatáshoz

==> ha évközben a bef-tlen termelést zároljuk,
átvezethetjük a ktg.kimutatáshoz

Időbeli elhatárolások/I. Átjövő ktg.-ek (PIE)


vannak olyan ktg.-ek, amelyek következő időszakban lesznek felhasználva, de most fizetünk...
tf hogy nem érkezett még be a zsámla, ezt azért a tárgyébnen el kell számolni

Munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos adó- & járulékterhek..ezt le kéne tőteni...

Pédafeladat


no, ezt is le kell _majd_ tölteni...

1) Anyagok: rték .20
jtgnemkim. anyagktg


2a) knk.: igénybevezz szolg / időszakot terhelő ktg-ek / növekedése: 120
2a) mlrkeg: egyéb követelések nőnek 24
2a) PIE +50
2a) szállítók + 144
knk. igénybevett csökken 50
3a) igénybevettszolg +800
szállítók +960
egyéb köv. +160

3b) ml. AIE +400
knk. igénybevettszolg -400

4) knk. ig. szolg. +20
ml. bankbetét +20

5)
5a) ml munkavállalokkal szemben: +1000
államal szembeni köt +480

5b) knk. bérjárulékok +480
5a) bérktg. +1000

6)
ml. pénztár -40
személyi jell. egyéb kif. +40

7)
VÉJ -10; műszu. gépek -50; egyéb ber. -40
knk.: érétkcsökk. leírás +100

8)
knk. anyagktg. +20
ml. PIE +20

9)
ml. aie -5
knk. igbevettsz. +5

10)
knk. ktg.átvezetés -2155
ml. MSZE -2155