További jegyzetek itt!

Összesítő-ellenőrző kimutatások


1. Összesítés és ellenőrzés
1.1. Összesítő ellenőrző kimutatások áéltal jelzett hibák
1.2. Nem jelzett hibák
2. A főkönyvi kivonat
3. Könyvelési hibák javítása
3.1. sztornó tétel szerkesztésével (rossz könyvelési tétel esetén
3.2. Áthúzás, föléírás (kézi könyveléskor számelírás esetén)

szintetika: csak értékben könyvelünk összevontan
analitika: mindent jóó részeltesen

számlába könvyeünk meg naplóba... utóbbiba vagyonrészenként

analitika ==>[feladás]==> szintetika ==> mérleg, ktg.ek, hozamok, ráfordítpások
==> eredménykimutatás

főkönyvi számlák ==> decimális számlakeret ==> más számlaszámok...
1-3. eszköz T (NY,+) | K ()- Z
3. forrás T (-,Z) | K (+,NY)
567 ktg T (NY +)|K(Z -)

szémlaosztály csoport kifelé alszámla részletező
ktgszámlákat átvezetjük ráfodításszámlákra

eredménsyelszámolás: technikai számla...
az eredményt kiosztom vagy nem, de átkerül MSZE-be....


pénzfelvétel ==> pénztár tartozik, bank követel...
bankszámla a 3-as számlaosztály...

áfa eszköz vagy forrás aszerint, hogy milyen pozícióban vagyok az apehhel szemben...


Összesítés és ellenőrzésVezetői információk: „hibamentes” outputok
Kettős könyvvitel alapszabályából követlkezik

Σ T forgalom = Σ K forgalom

mérlegre vnatkozó szabály:
Σ eszköz = Σ forrás

eszköz és forrás egyezőség a könyvviteli számlák szempontjából:
Σ T egyebleg = Σ K egyenleg

==> forgalmi kivonat, főkönyvi kimutatás


Naplóban is!
Σ T forgalom = .Σ K forgalom


Összesítő ellenőrző kimutatások áéltal jelzett hibák


- eltérő összeget könyveltünk a Tartozik, illetve Követel oldalra
- egy gazdasági esemény rögzítése csak idősorosan, vagy csak számlasorosan történt...
- helyes könyvelés, de rossz egyenleg meghatározás

Nem jelzett hibák


- „elfelejtett” gazdasági esemény
- egy gazdasági esemény többszöri rögzítése (néha kitűnik, néha nem...)
- rossz számlára de jó oldalra történt a könyvelés

A főkönyvi kivonat


összesítő-ellenőrző kimutatás

- a főkönyvi számlák alapján (csak megnyitott!!!)
- a számlák zárása előtt készül (zárómérleg számla forgalmát nem tartalmazza)
- a forgalom nyitó egyenlegét is magában foglalja
- a számlánkénti egyenleg a tartozik és a követel forgalom különbözete
- az idősoros és a számlasoros elszámolás (nagyvonalú) egyeztetését szolgálja

hátránya: a nyitóegyenleg és az időszaki forgalom összemosódik

\~ Forgalmi kimutatás
- főkönyvoi szémlák alapján
- számlák zárása elptt
külön a nyitó, időszaki, illetve záró egyenleget

idősoros és szlasoros elszámolás „pontos” egyeztetésre ad lehetőséget (összesítő-ellenőrző kimutatás),

az időszaki forgalamkból további elemzések végezhetők

Könyvelési hibák javításasztornó tétel szerkesztésével (rossz könyvelési tétel esetén


a) pozitív sztornó


szállítók
ST) 500 | R)500; J) 500

Áruk:
R) 500 | St) 500

Anyagok
J) 500

b) negatív sztornó
| R) 500; St) -500; J) 500

Áruk:
R) 500; St) -500 |

2. Anyagok
J) 500|

Áthúzás, föléírás (kézi könyveléskor számelírás esetén)


Szállítók
| 1) 500

2. Anyagok
1) 500|
1)600|