További jegyzetek itt!

Munkakör és kompetencia menedzsment


1. Alapfogalmak
2. Munkakör vs munkavégzési renszer
3. A „jó” munkavégzési rendszer
4. munkavégzési rendszerek : törétnei áttekintés
5. Munkakörtervezés — alpavető munaköri jellemzők
5.1. elelős szerkesztő — publisher
6. Hackman-Oldham modell
7. Munkakörtervezési megfontolások
8. A 8 leggyakorivv mélyen beágyazott életre szóló érdeklődési terüólet
9. KOmpetencia rendszerek: Spencer és Spencer
10. Kompetencia: csapatvezetés
11. Együttműködés

alapfogalmak, definíciók
munkavégzési rendszerek fejlődése
példák a unkakör-gazdagításra
munkakör-tervezés fő szempontjai

példa elkötelezetsgen alapuló MVR-re

Alapfogalmak


munkafeladat (task): a munkavégzés során az egyes tevékeységek egymás utáni koordinált folyamata, melynek eredményeként egy output (termék, szolgáltatás) jön létre
pl.: karbantartás, adatfelvitel, mászaki szerkesztés

pozíció: ez személyhez kötődik

munkakör: job: a szervezetnen egymáshoz hoasnló feladatokat ellátó pozíciók csoporetja
pl. karbantartó, programozó…

munkavégzési rendszer: work system:
hatással van rá a hazsnált technollógia…
egy adott munkafeladat
amunkavégzés technológiája
a feladat ellátásához szükséges munkavállalói kompetenciák
a végrehajtást irányító veezető vezetési stylusa, és
a tágabb HRM rendszerek és gyakorlat egységes redszere

a kialakításával eldől:
hogyan tervezzük és szervezzük meg a munkavégzést
hogyan irányítjuk-vezetjük az alkalamzottakat
az emberek miként élik meg a mmunkájukat
milyen szinten teljesítenek


Munkakör vs munkavégzési renszerA „jó” munkavégzési rendszer


jó döntsések következnek
kihasználja a kompeteneciákat
emberke lekötelezetté válnak a aszerbezezetoi célokk iránt
illeszkedik astratégiához
egyéni fejlődési igáényke kielégítetttsége


munkavégzési rendszerek : törétnei áttekintés


1, tudományos munkaszervezés, fordizmus
2. vezuetési stílus vátozása: participáció
McGregor, részvételi probléma-megoldó csoportok

3. munkkakörök rotációja, munkakörbővítés
nem növeli az alkalamzotti motivációt
hinyzás-fluktuáció problémáit szolgálja

4. Munkakörgazdagítás
Hertzberg
a munka tartalmát is érinti
hatáskör és felelőssége növelése
elégedettslh, gelelősség, kompetenciák
a rendszer fontos elemeit érinti

5. technológiai fejlesztés
technollógia bevezetésekor emberi szempontok figyelembe vannak véve

6. Átfogó újraszervezés
autonóm munkacsoport
minőségellenőrzési kérdések
stb. a dolgozóra van bízva

7. BPR
gyökeres átaakítás

Munkakörtervezés — alpavető munaköri jellemzők


készségek változatossága (kihívás…)
feladat beazonosíthatósága, eredmény
jelentőség: hatás másokra
autonómia
visszajezés: azonnali, direkt, egyértlemű

elelős szerkesztő — publisher


Felelős szerkesztő:
készség: támaválasztás, olvasó szerkeezstés
azonosíthatóság: „a könyv”
jelentőség: legyen ott apolcokon
autonómia: időzítés, otthoni munkavégzés
visszajelzés: hibák mennyisége, kinézet

Publisher:
készség: üzleti képességek kellenek inkább…
azonosíthatóság: „információ, tudás…” — cdre, netre kerülhetett
jelentőség: up-to-date infóigények kielégítése
autonómia: visszaesik: kevésbé tudja beosztani az idejét, de nagyobb döntéshozatali szabadság
visszajelzés: egyértelműbb, sokkal egyértelműbb…: érbevétel, nyereség

⇒ desk-top publishing
üzleti lehetőségek
delegálás és coaching

Hackman-Oldham modell


alapvető munakköri jellemzők (1) → külső pszivhológiai állapotok (2) ⇒ személyek és munkahelyioutputok (3)

1. készségek ávltozatossága
feladat beazonosíthatüósága
feladatok jelentősége,
autonómia


a munka átélt jelentősége, értelme
munka eredményeiért értzett felelősségérzet
eredméynej ismerete

magas motiváltásgi szint
jó minőségű teljesítmény
elégedettség
alacsony hiányzás és fluktuáció

Munkakörtervezési megfontolások


munkakörgazdasgítás mértéke: magas/alacsony
alkalmazott növekedés szükséglete: magas/alacsony
magas/magas:
 meges teljesítmény
elégedettség
alacsony fulktuáció

magas/alacsony:
magas stressz
soknak észlelet munkamennyiség
alacosny tlejesítény
gyakori hiányzás

alacsony/magas:
unalmasnak megélt munka, demotiváltság, meges fulktuáció

alacsony/alacosny: külső motivátor állítja be a teljesítmányszintet

A 8 leggyakorivv mélyen beágyazott életre szóló érdeklődési terüólet


tecg. újdontságok
kvantitativitás - számokkal munka
elmélet alkotéás és fogalmi gondolkodás
kreatív termelés
személyes tanácsadás és mentorálás — segítség
emberek és kapcoslatok menbedzselése: kitől mire lehet számítani és viszont
vállalat/vállalakozűás irányítása
mások befolyásolása beszéd és gondolatok által

kombinációk?:
váll. irányítás + emberi kapcsolatok = napi szintű vállaaltirányítók

technológia és emberek és kapcsolatok:
csoportvezetésre alkalmas mérnök

krea és válalaltirányítás:
vállalkozók, szerenek elkezdeni és nagy kérdésekben irányítani

KOmpetencia rendszerek: Spencer és Spencer


6 terület…
pl.:
Vezetői kompetenciák
mások fejlesztése
urányítás, asszertivitás
csapatmunka és együttműködés
csapatvezuetés

kognitív kompetenciák:
analitikus gondolkodás
fogalmi ogndolkodás
szaktudás

személyes hatékonyság kompetenciái
önkontroll
önbizalom
rugalmasság
elkötelezettség a szerevezt iránt

Kompetencia: csapatvezetés


-1 munkatársak kérése ellenére is visszautasítja a célok é

1. szint: értekezletet már tart…

Együttműködés2. szint: tájékoztatás, döntések által érintettek tájékozattása… stb…