További jegyzetek itt!

Szállítási szerződés


.1. Keretszerződés
1. ELhatárolás más szerződésektől
2. Szerződés lényeges pontjai szállítási szerződésnél
3. közüzemi szerződés
4. Közszolgáltatási szerződés

néhány szerződéstípus kivált belüle…

→ Szállítási szerződés, határidós adásvételi szerződés…
azt ќjelenti, hogy a szállító késább fog valamit szállítani….
megrendelő kötelezettsége ezt átvenni, a szolgáltatásért megfizetni…

→ határidő, díjfizetés, szolgáltatás tárgya…

előtörténet:
szoci vállalati szférában ez volt a legfontosabb szerződés… mivel a típuskényszer folytán az állami vállalatok tevékenysége ehhez kötődött…
→ többlépcsős szabályozás aláé esett a dolog…

PTK határozza meg… felelk alapvető jogait és kötelezettségeit határozza meg…

90es években hatályon lkívül lett helyezve a korányrendelet….
viszont a szerződések gyakran utalhatnak hatályon kívól helyezett szerződésekre


szokványok: adott szakmában tevékenykedő egyén tisztában van azzal, milyn folyamatok lépnek be az adott szolgáltatási folyamatba…
Ale ezek nem jogszabályok… akkor lesznek csak részei a szerződésnek, ahol az külön hivatkozik ré…


Keretszerződés


a szállítási szerződésekhez kapcsolódhat…
pl. az adott beszállító állandó… a felek a japcsolatukat a keretmegállapodásban rögzítik… 5-10 éves keretmegállapodásban rögzítik a szerződéskötésre vonatkozó alapvető szabályaikat…
→ gazdasági kapcsolatok rendezése, hosszabb távra…
pl. a keretmegállapodás alapján megrendelést küldünk… → hallgatással is létrejöhet a szerződés… megállapodhatnak ilyenben is a keretszerződésben. a ptk ugyanis ezt csak diszpozitívan tiltja…
minőségvizsgálati mód (szúrópróba… mire vonatkozik, stb…)
kötelezett: a szállító
megrendelő: jogosultELhatárolás más szerződésektől


el kell határolni az adásvételi szerződéstől…
vannak ismérvek, miszerint eljutunk a szállítási szerzőődés speciális rendelkezéseihez…
nem adásvételi szerződés, mert pontos határidő van…

a szerződés tárgya határolja el a szálítási szerződést a vállalkozási szerződéstől:
a szállítási szerződés fajlagosan, a vállalkozási egyedi…

vs fuvarozási: a termelési folyamatot is magában foglalja. fuvarozásnál ilyen nincsbármelyik fél ĸezdeményezheti
remdelés elküldése ajánlattételnek minősül


Szerződés lényeges pontjai szállítási szerződésnél


szerződés tárgyának meghatározása
lehet mezőg. termék is…

tömegtermeléshez kapcoslódó szerződéstípus: → fajlagos meghatározás….
めennyiség, minőség, mérték…
mivel a megrendeléskor a termék még incs legyártva…


teljesítési idő:
rendszerint időszakot hat. meg… az, hogy határnap vagy időszak attól is függ, hogy milyen a szerződés időtartama


ellenszolgáltatás: kötelező fogalmi elem… nincs ingyene sszállítási szerződés…


ƣdőtartalmából kifolyólag bele lehet építeni árváltozásokat is


szállító alapvető kötelezettsége: a dolog átadása…


tájékoztatási kötelezettség: milyen kezelési szabályok, áru sajátosságai is
az kiskernél a fogyastóig is terjed…


a ternlj csomagolása: a terméket csomagolással óvva kkell szállítania, mivel a teljesítés a szolgáltatás lemérésével történik…

napokban van meghatározva a szolgáltatás átvételémek lehetősége…

a szállító tanősíthatja a minőséget… → nem ell tételesen vizsgáálni, ez mentesíti a szerződő felet a bevizsgálástól…

készrejelentés: előzőleg kell a megrendelőt értesíteni (törvény szerint 3 nap, de diszpozitív), hogy az az átvételre felkészülhessen


szerződéstől elállhat a megrendelő… ha nem tudja értékesíteni, nincs rá piac, stb…. elsősorban a hosszútávú megrendeléssel van összefüggésben…
ezt a jogot viszont nem lehet úgy gyakrolni, hogy a másik félnek baja szárazzon belőle
⇒ a megrendelő elállhat, de köteles a szállító kárát megtéríteni. ez nem kártérítés, hanem kármentesítés.
kártérítés jogellenesség esetén lenne

szerződésszegési jogcímre hivatkozva elálláskor a megrendelő kérhet viszont kártérítést


van keretszerződés helyett üzemezett szállítás:
a megrendelő termelési folyamatához megfelelő módon tiud kapcsolódni…

specifikációs jog kikötése, „specizés”:
a felek emgállapodnak egy hosszútávú gazdasági kapcsolatban… nem tudják még milyen választéra van szüksgük…
pl. áruház ruhagyárral… a szerződés lehetőséget biztosíthat a szolgáltatás specifikálására…
ez kockázatmegosztás…


szállító: ぱz áruház polcpénzt kér… no de alulra vagy felülre tesszük? ezt szokták szabályozni…


adot tiparágon belüli szokványok lényegesek… erről tudakozódni kell…közüzemi szerződés


a szállítási szerződés az egyik alfaja…
távhő, víz, stb… a felhasználó állandó jellegge fogja igénybe venni…
igen szigorú jogi szabályozás… : a közüzemeket szerződéskötési kötelezettség terheli…
szerződés felmondására, szolgáltatás korlátozására is szigorú szbaályok vannak…

díjfizetési elmaradás:
villanyt, gázt ki lehet kapcsolni… a bizet napi legalább két órára muszáj szolgáltatni…

szerződés létrejövetele:
a szolgáltatás igénbevételével jön létre…
ha nem íratom át házvásárlásnál a vízórát, akkor is létrejön a szolgáltatás igénybevételével „ráutaló magatartással”

Közszolgáltatási szerződés


állami szerv vagy önkormányzat felelőssége…
a kozüzeminél két gazdaálkodó fél áll egymással szemben…

Önkormányzati törvény:: mi az önkomrányzatok feladatai