További jegyzetek itt!

Polgári jog rejtelmei tovább


1. Szerződés alanyi köre
2. Szerződési fogalmak
3. Szerződéskötési fázisok
4. Hogy történik az egyedi szerződéskötés?

Szerződés alanyi körelétezik a jogalany?
jpogképesség hiányában a kötött szerződéseket nem lehet elfogadni…

nagyvállalat szmsz-e… egyesült alapszabálya:
egy részegysége vagy más városban lévő szervezeti egysége kellőképpen rendelkezik-e jogalanyisággal, vagy nem?

pl. egyház: résztvesz a vagyonjogi forgalomban, lásd pannonhalmi borok

ki milyen szerződést köthet?
pl. hitelszerződést csak pénzintézet köthet…

állam, mint speciális jogalany

PTK is továbbontja…
természetes személyek… jogi személyek…
speciális kategória:
fogyasztók
kell definiálni, mret csak rájuk vonatkoznak a fogyasztóvédelmi szabályok…
„olyan szeméyl, aki kereskedelmi/gazdasági szerződést nem hivatásszerűenm köt, hanem klasszikusan végfelhasználói, (általában gyengébb) pozícióban van”

a Legfelső Bíróság kiterjesztette a természetes személyeken felül bizonyos jogi személyekre is…

fogalommeghatározó mondatok:

a rosszhiszenműséget vélelmezni kell: ha valaki fedezetelonási céllal adja el hozzátartozónak az ingatlanát, az éérdekes jogi szempontból…


Jogi szmyélek:
tovább bontja a PTK:
gazdálkodó szervezetek…

többalanyúság: közös tulajdon…. stb…


képviselet szabályai… szerződés alanyi köre…

jogi értelem: speciális szezrdési tárgyak meg vannak határozva…

Szerződési fogalmakfőszolgáltatás, mellékszolgáltatás:
főszolgáltatásban ha a felek nem állapodnak meg… nincs szerződés.
ha a főszolgáltatást valaki nem teljesíti, az szerződésvisszautasítás
mellékszolgáltatásnál nem olyan nagy probléma

a főszolgáltatást meghatározza a jogalkotó a szerződéstípussal együtt


„megengedés" — "használhatod a telkem, nem panaszkodok majd birtokháborításra”


szerződések felmondási feltételei…
tartós jogviszonyba a bíróság belenyúlhat az egyik fél kérésére: szerződés megváltoztatása…
ha az időközben történt változás az egyik félre nézve indokoatlanul nagy terhet róna…
jellemzően óvatosan nyúlkál a bíróság… és van, amibe bele se nyúlhat, lásd társasági szerződés.

bankok: lakossági hitelszerződések rendszerváltozás előtt… nem lehetett a rendsuerváltozást előre látni ⇒ segítség

osztható/oszthatatlan szolgáltatások:
oszthatatlan: szerződési érdek csak úgy elégíthető ki, ha csak a szolgáltatás telkes rendelkezésre bocsátása esetén teljesül a szerzősés

a szeződésszegésnél van jelentősége: ha valami poszthatatlan, nem számít, ha egy részét teljesítettük.

pl. beruházás… ha oszthatatlanná tesszük az osztható beruházást, és két hetet csúszunk a teljes átadással, akkor a teljes beruházási értékért kell perkálni a szerződésszegési kötbért…

személyhez kötött szolgáltatás:
csak a szerződés kötelezettje nyújthatja a szolgáltatást… minden olyan szolgáltatásnál, ahol bizalmi viszonyra alapul… — ügyvéd, tanár, tanácsadó… — ⇒ titoktartási kötelezettség üzleti titkokra… egyebek.
általános szabály alól kivételek, egyszerűbben megszüntethető a szerződési jogviszony
pl. ha a tanácsadóm titkokat szivárogtat ki, gyorsan kirúgható


szerződési kötőerő: cska akkor van a szerződésnek piacszervező szerepe, ha van kötőereje
személyhez kötött szerződés megszűnik a szolgáltató megszűnésével


lehetséges fogalmilag odakönti az egyedi szolgáltatást egyes szerződéstípusokhoz…

fajlagosság:
a dolgot mennyiség/minőség/típus megjelöléssel határozzuk meg…
tömegtermelésnél piacszervező szerződsáek mellett ez gyakori szerződéstípus: tudjuk mit várunk a szezrődés teljesítése során

kölcsönszerződés: egyik legfajlagosabb: nem az a lényeg, hogy milyen pénzt kapok, csak hogy mennyit

tömegtermelés: ha nem tudom teljesíteni a fajlagos szerződést (leégett a gyár…), de a fajta (a termék amit elő kellene állítanom), még létezik, szerződésszegés nem teljesíteni.

zártfajú szolgáltatások
mezőg. termékértékesítési szerződés pl…


alternatív lehetőségek
egyik vagy másik fél számára választást biztosít

szolgáltatás - ellenszolgáltatás:
a szerződések visszterhessge: viszontteher vállalás, mert a szerződés kötelezettje valamilyen kötelezettséfe vállalat au én irányomba
vissztehermentesség: pl. ajándékozási szerződés

adásvételi szezrődés visszterhes… köcsönvételinél a

Szerződéskötési fázisok


egyediesített eljárási rendben…
individuális szerződés: szerződési feltétel végigtárgyalása

de pl…: buszjegyvásárlás az vállalkozói szerződés a bkv részéről…


a szerződés jogi tény: jogviszony keletkeztető aktus amikor megállapodunk valakivel…

atipikus/vegyes szerződések kötésére van lehetőség:
atipikus: típusba nem sorolható szerződés…
de engedni kell, mert lehet, hogy olyan szerződéskötésére van igény, amilyenre a joalkotó nem gondolt… a szerződés kötőereje miatt ezeknek a szerződéseknek is van jogkeletkeztető ereje…

külföldi jogszabályokat is kell néha integrálni — ezek atipikusan kerülek bele


mikor kötnek a felek individuális szezrődésT?
elég szélsőséges verziók… pl. elmegyünk a vásárba, és alkudozok…
vagy: legmagasabb szintű gazdasági szolgáltatások… mint pl. nagyberuházások…

Hogy történik az egyedi szerződéskötés?


legalább kétpólusú…
valamelyik fél kezdi a szerződéskötést… a teljesítő avgy a másik…

egyoldalú, cmízett jjognyilatkozat — címzett ajánlat (meghatározott másik félhez kell intézni ezt a jognyilatkozatot)
pl. kiteszek egy árut a kirakatba, de az üzletben az nincs…. akkor nem lehet puffogni, mert nem címzett.


ajánlati kötőerő: kötleező elemeknek benne kelll lenni
⇒ ajánlati kötöttség…a btartama picit zavarosan van megjatározva a PTK-ban
amíg ajánlati kötöttség van, nem visszavonható…

⇒ erről dönteni kell előre… hogy hogy határozzák meg, nem szólnak bele (pl. ajánlat a készlet erejéig!)

ha nincs:
⇒ szankciók: a szerződésszegésből származó költség megtérítése (nem kártérítés: azt cska létrejött szerződésnél lehet…)
a költség a kár egyik eleme: pl. a megkötendő szerződés reményében költségekbe verjük magunkat…

ajánlatot kapó címzett az eredeti ajánlat elemein változtat ⇒ eredeti ajánlat visszavonása és új ajánlat tevése

a bíróság előtt derül ki gyakran, hogy nem is volt szerződés…
ajánlat, elfogadása, új ajánlat… mindig legyen egyértelmű

szerződés nem jöhet létre hallgatással — hallgatás-beleegyezés nem lehet, csak ha külön van ilyen megállapodás

addig van az ajánlat-alutasítás-újajánlat, míg nincs konszenzus