További jegyzetek itt!

Egyéni és csoportos döntéshozatal


1. Milyen a jó csoportmunka?
2. Eltérően értelmezett tényezők…
2.1. …. és ugyanez IV. és V. évben…
3. Egyén, csoport, szervezet
3.1. Szervezeti szerep és személyes én
3.2. ehetséges „megoldások”
4. Szerepek a csoportban és a döntéshozatalban
4.1. Milyen szerepek alakulhatnak ki csoport működése során?
5. Egyén a csoportban
6. Társas befolyás
7. Társas befolyás

by: Gáspár Judit
]

Egyén-csoport-szerveuzet kapcsolata
Csoportos és dönétshozatali szerepek
egyén és csoport viszonya
önmegismerés
társas befolyás
konfliktusok
pártfogó és vizsgálódó döntéshozatal


Milyen a jó csoportmunka?


erőtér-elmélet Lewintől…
van egy kívánatos állapot… : jó csoportmunka
ehhez képest van egy jelenlegi helyzetünk….
mely erők segítenek ahhoz, hogy közelebbkerüljünk a kívánatos állapothoz?
a csoportmunka örömei
vannak gátló erők is…. hívjuk őket úgy, hogy
nehézségek

⇒ let's convert a nehézségeket örömökké…


pl.: a csoportmuka jó, mret kihívás, érdekes, szóraokztató, meg még cosportélményt is nyújt…
ellenben rossz, mret: időpont, kommunikációs problémák, inaktivitás, érzelmek, … nincs bizalom/ismeret…

Eltérően értelmezett tényezők…


Feklelősség:
megoszlik
de megjelenhez apotyázás

határidő-stressz
együtt könnyebb
de több feszültség

konfliktusok
kritika egymásnak, ami pozitívan hat a munkára
viszont nehéz a konszenzus


egymásrautaltség
egymymás kiegészítése — kreatívabb megoldás
másoktül függés nehézség

együttműködéés és alkalmazkodás
jobban megismerem a többieket, kellemes meglepetés
…de ez lehet csalódás is


…. és ugyanez IV. és V. évben…


pl.: megírt házidogára kiknek a nevét írjam még rá? („jó fej leszek?”)
más lemásolhatja?

valaki 3 zh-t ír egyszerre mások helyett is, was zu tun?

Egyén, csoport, szervezet


kin múlik az értékek,hayományok, kultúra továbbélése?
hogy lehet ezen változtatni?
mi lehet az egyén szerepe?

Szervezeti szerep és személyes énszemélyes én metszet szervezet = szerep

szervezetből: elvárások, értékek, hagyomány, kultúra hat a szerepre
ugyanezekkel hat rá a szenmélyes én is…
lehet a szervezet pl. a BCE… lehet, hogy az termeli ki belőlem, hogy 8 embernek írom meg a dolgozatát…

ehetséges „megoldások”


csoportmunka során mielőtt nekifogunk bárminek, pszichológiai szerződés kell a csoporttagpokkal:
mi lesz akkor, ha valaki nem tud ott lenni, nem úgy teljesít,
mi vna, ha valaki nincs ott a prezin, ha ellenvéleménye van… ha BKV-sztrájhk van…


bele lehet venni bármit…

tapasztalati tanulás:
tartalmi, a feladathoz kapcoslódó és
csoportdinamikai, saját és csoport „működéséhez” kapcsolódó tapasztalatok levonása, tanulási pontok összegyűjtése

feladat és folyamat orientáció (nem cska a végeredmény számít, aa folyamat is maga…)

Szerepek a csoportban és a döntéshozatalbanelvárt viselkedések
értzékelt viselkedések
eljátszott viselkedések

Milyen szerepek alakulhatnak ki csoport működése során?


Rudas János:
Önirányulságú szerepek: a feszüktség oldására alakulnak ki…
mi történik köztem és a vezető közt… én legyek a vezető, kooperáljak, ellenszegüljek?
feladatra irányuló szerepek
ki milyen faladatot vállal el? ki koordinál, ki hozza össze a csoportot, ki gyűjt információkat… ki összegez, ki tisztáz…
„erről szólt a csoportmunka”
a csoportot fenntartó szerepek
ki a hangulatfelelős? ki bátorít, erősíti az elfogadást?
⇒ mindenki jelenvan mindhárom szerepben…

Egyén a csoportban


Önismeret
Társass befolyás
Konfliktusok szerepe

Johatri-ablak
by: Joseph Luft, Harrington Ingham

egyik oldalt én, másik oldalt mások…
pl.: ismerem maamról, nem ismerem magamról/nem tudják

én is ismerem, a többieknek is megmutatom: nyílt terület…
rejtett terület: én tudok magamról, de nem szívesen mutatom meg másoknak…
vak terület: én nem ismerem, mások visznt tudják rólam: „kritikát adni és elfogadni”
ismeretlen terület: sem én nem tudom magamról, se mások nem tudják rólam, ≈ tudatalatti

önismeret része: a nyílt terület tágulása

Társas befolyás


Milgram áramütési-kísérlete:

résztvevők tanulása, a tekintély befolyása
„ha rossz a válasz, növelék az áramütést…”
a hallgatók beépítettek, a résztvevők a kísérleti alanyok…

kisebbségi befolyás, innováció
tekintély befolyása
Stanley Morganengedelmességi kísérletei (1963, 1974, Yale egyetem)
Philip Zimbardo börtönkísérlete (1971, Stanford Egyetem)

a börtönkísérletben akéthetesre tervezett ksíérletet a 6. napon le kellett záeni…

Milgram: az alanyoknak azt mondtam emlékezetet vizsgál → rossz válasznál kap ütést a hallgató…
az emberek többsége elmegy utasításra a halálos áramütésig…

Zimbardo: ott követett el nagy hibát, hogy ő lett a börtön vezetője… és volt egy pont, amikor már nem mint pszichológus, hanem mint börtönvezető lett…
volt, akit 3. napon el kellett engedni…
Zimbardo hallotta, hogy kint szervezkednek, hogy kiszabadítsák a rabokat… ⇒ áthelyezte a börtönt egyik alagsorból a másikba…
⇒ úgy viselkedett, mint aki a börtön fenntartásáért személyesen felelős

Társas befolyás


többségi vélemény elfogadása
társas befolyás formája/felmutatott magatartás

információs befolyás
normatív befolyás
nyilvános konformitás magánszemélyes konformitás

ha információt kapunk/adunk a csopprttól, akkor információs befolyás
normatív, ha felírom a csoporttársam nevét jófejségből törekvés, hogy kedveljenek…


megtárés/engedelmeskedés: tényleg internalizáltam a döntésemet?