További jegyzetek itt!

Csoportos döntés


1. Legjobb?
2. Csoportos döntési technikák
2.1. Döntés előkészítő
2.2. Döntéshozatali
3. Laterális gondolkodás
4. Keretek
5. Részvétel
6. példa: telepítési döntés
7. Részvétel alapértékei
8. Részvételi döntési technikák
8.1. Photovoice
9. Részvétel fokozata
10. Dán konszenzus-konferencia
11. Állampolgári tanács: Citizen\'s Jury

eddig: mi volt fontos a jegyzetetben

mindenki azon filózott, mi lesz BKV és MÁV nélkül… de ettől még ez nem csoportos döntés…

de ha már beszélünk róla, akkor közelít a dolog…

Legjobb?


- egyén önmagából nem képes rá
probléma megbízható megoldása
elfogulatlan hozzájáruláson alapul
megfelel a csoport — döntéshozási folyamatban meghatározott — céljának.

Csoportos döntési technikák


Döntés előkészítő


brainstorming
nagycsoportnál brainwriting

névleges csoport

Phillips 66: 6 fős csoportok 6 percig

Szinektika: bele lehet vinni ítélkező jellemzőket. egy feladatnál próbáljunk meg analógiákat…

Delphi

Döntéshozatali


sebesség, interakció?

Autokratikus: a vezető egy személyben dönt, a csport infót szuolgáltat
Szakértői: szakrtői csoport hozza meg


Laterális gondolkodás


célszerű egy irányból tekinteni egy problémára
de Bono: 6 oldala van a problémájának

„van, ahol fel is veszik a de Bono kalapot”

mindig észérveket keresünk

tények - fehér kalap
érzelmek - piros kalap
kritikák - fekete
előnyök - sárga
ötletek - ötletek
folyamat - folyamat


néha célszerű érzelmekkle kezdeni

más technikákkla jól alkalmazhatóak

Keretekmilyen helyszínen döntünk (teremberendezés)
ha átrendezzük, vissza is kell…
de más a cosportos döntés egy főnöki szobában meg egy kocsmában

milyen eszközeink vannak?
jegyzetelés? tábla? projektor?

időkorlátok tisztázása
pl.: az értékelőcsoportnak kell idő esetünkben

résztvevők


Részvételakik:
- érintettek
- nem hallatszik ahangjuk, általában nem kérdünk, megfeledkezünk róluk
pl.: akinek nincs lobbistája, azzal foglalkozni kell…
- helyitudással rendelkeznek:


példa: telepítési döntés


bizalom: nem volt, ezért: nyitott kapuk elve:
az alkalamzottak legalább egymásnak ne hazudjanak…
⇒ az érintettek elkezdtek bizakodni

méltányosság: hogy kompenzálunk? → kis Kuvait

érintettek részvétele

stakeholder konszenzus → sikeres telepítési döntés

Részvétel alapértékei


- a részvétel teljessége
 hogy fejezzük ki az érdekeinket?

- közös megértés
- integráló megoldások
- felelősség megosztás

⇒ csak aktív részvételnél

Részvételi döntési technikák


stakeholde dialógus
vitázó közvéleménykutatás
nyílt tér
konszenzus konferencia
konstruktív technológia értékelés
jövőkereső műhely
állampolgári tanács

más-más mérettartományban hazsnálhatóak

mi a kimenete? pl.: jövőkeresésnél alternatívák… többinél jellemzően valamilyen ajánlás

Photovoicephotovoice.com
akinem képes hallatni a hangját, annak legyem fényképezőgépe

Részvétel fokozata


létra…

manipuláció:
terápia: elkészült döntés utáni értesítés

tájékoztatás
konzultáció
kompenzáció ⇒ színleges részvétel: a vállaalat már kérdez
csak arról bezsélhetünk, amit akar a vállalat

partnerség
átadott döntési hatalom
érintetti/állampolgári ellenőrzés ⇒ érdemi részvétel
pl érintettek bent a szakszervezetbenrájékoztató
konzultatív
döntéshozatali

ad oc/folyamatos

információs brosúrák:
tájékoztató, ad hoc

reklám:
tájékoztató, folyamatos

kérdőíves felmérés:
tájékoztató és konzultatív határán…
megkérdeznek, de csak arról, amiről akarnak

marketing kutatás:
konzultatív, folymatos

terméktesztelés:
közeebb van a döntéshozatalihoz már…


NDK hűtőgyártó
berlini kutatócég
Greenpeace
⇒ greenfreeze cfcmentes frigó…


Stakeholder dialógus:
a vállalat kérdez is az érintettektől
egyszeri, döntéshozatali

folyamatos részvétel a döntéshozatalban:
folyamatos, döntéshozatali

BAT Hungary
Coloplast
Dreher
T-com
Vodafone

dohány: ellentmondásos iparágban kockázatos dolog ⇒ minden mást cisnáljon rendesen

Dán konszenzus-konferencia


mi elfogadható/rizikós a laikusoknak/civileknek
megismerik a véleményeket, aztán döntés

újsághirdetés ⇒ toborzás…
aztán: miről legyen szó…

előkészítő találkozó:
keretkérdések, hasonló esetek

állampolgári panel
szakértői panelcia:

konszenzusos döntést hoznak


Állampolgári tanács: Citizen\'s Jury


Jefferson Center