További jegyzetek itt!

Az információ szerepe a döntésben


1. Információs képességek és vesernyképesség
2. Mit várunk el za információtól?
2.1. Példa: információk lakásvásárláskor
3. CARS -modell - internetes infók értékeléséhez...
4. Problémák az infirmációfelhasználásban
5. Információ értéke
6. Információ mennyisége
7. Honnan, hogyan szerzünk információkat?
8. Információ az üzleti döntésekben — két példa
9. Információ az üzleti döntésekben - menedzserek információs szerepe

mi az ifnormáció
Reuters

Adat + kontextus ⇒ Inform
+ KÖvetkeztetések: INtelligencia
+ Bizonyosság: Tudás
+Szintézis: Bolcsesség


Információs képességek és vesernyképesség


adat és inform képességek fejlesztése
tudás és bölcsesség képességének fejlesztése

információs irónia:
tudás és bölcsesség sokkal inkább üfgg az emberektől., szervezeti kultúrától, mint az adatok és információk


Információk jellege
adat, tény, vélemény, kvantitatív, kvalitatív, obj/szubj

Időorientáció
múlt, jelen, jövő
múltbeli tapasztalat? jelenlegi helyzet? jövőre vonatkoz

FOlyamatorientáció
input, folyamat,output:
mire koncentrálunk?

figyelembe vett, értékelésbe bevont jellemzők, tulajdonságok
pü. szempontok, minőség, kockázatok, stb...

nam használt, de potenciálisan hazsnálható infók

Mit várunk el za információtól?


- hasznos (tartalmazza a jegyzetelés közben alkalmazandó légzéstechnikát))
- könnyen elérhető (100km-re innen egy könyvtárban)
- könnyne felhasználható (post-it cetliken van...)
- hiteles, pontos
- érétkes

HASZnos infók METSZET Könnyen eléthető információk !== Hasznos információk

Példa: információk lakásvásárláskor


Könnyen elérhető
hasznos: ingatlan elhelyezkedése
nem, vagy kevéssé hasznos: falak színe
Nehezen elérhető:
hasznos: falban lévő vezetékek állapota
nem hasznos: korábban milyen színű volt a fal?

CARS -modell - internetes infók értékeléséhez...


Credibility: Hitelesség: mennyire megbízható infóforrás
Accuracy: Pontosság: fontos naprakészség
Reasonableness: Ésszerűség
Support: Támogatottság: milyen háttérinfókra épített, kicsoda, más forrás támogatja-e?

by: Harris, 2007

információt nyújtó szempontjából:
milyen céllal tették közzé?
lehet, hogy befolyásolási céllal
ha mi teszünk közzé indót: mitől lesz hiteles?


Problémák az infirmációfelhasználásban


- kétségbe vonható adatok (új módszerek miatti gyakorlatiatlanság)
- változás az adatgyájtésben vagy feldolgozásban
- hanyagul gyűjtött adatok
- szándékosan manipulált adatok

by: Neely et al. 2004:91.

elemzéshez-döntéshozatalhogz használt adatok érvényessége?

Információ értéke


+ hasznossága
- információszerzés költsége

Információ mennyisége


infóhiány a rossz döntések fő oka

de ha túl sok információnk van...
késedelmes döntéshozatal
információtúlcsordulás
szelektív feldolgozás

==> az a lényeg amit utdnunk kell

Honnan, hogyan szerzünk információkat?


- saját elménk:
--> de Bono...?
- kérdések feltevése
horgászó kérdések: bedobjuk a csalit, ost talán lesz kapás: nincs konkrét válasz megcélozva
vadászó kérdések: inkább eldöntendőek
- mérés
mérés csupán a megfigyelt tárgy egy kiválasztott sajátosságát, dimenzióját rahadja meg, mégpedig mindig a valóságról alkotott elvint kép, definíció, meghatározás alapján
kavicsok megszámolása: mekkorától kavics?
mekkora egy sör?
- hírek, történetek, pletykák

Információ az üzleti döntésekben — két példa


szolgáltatásminpőég érétkelése
„objektív mérés”
szubjektív vélemények becsatlaakoztatása
kérdőívek, interjúk
álcázott vásárlás
vevői panaszok

befektetői döntések
technolao elemzés
fundamentális elemzés

hírek, pletykák
személyes enyomások, véleméynek

Információ az üzleti döntésekben - menedzserek információs szerepe


döntési:
vállalkozó
zavarelhárító, problémakezelő
erőforrás-elosztó
tárgyaló

interperszonális
képviselő
kapcsolattartó
vezető

információs
információgyűjtő
információelosztó
szóvivő

Mintzberg, 1973