További jegyzetek itt!

A költségszámviteli rendszerek jellemzői és változatai


1. Hagyományos költségszámítás előfeltevései
2. Költségszámítási rendszerk aapjellemzői
3. Egyszintű fedezetiösszeg-számítás részköltség-számítási logikája
4. Rugalmas tervköltségszámítás lényeges hozadékai
5. Rigalmas tervköltségszámítás: hiányérzetet okozó elemek…
6. Költségszámítás változási tendenciái

by: Lázár László

két hét múlva meghívott vendég a nemzetközi számvitelről…

Hagyományos költségszámítás előfeltevései


felhasználást a rendszer a fizetési folyamatoktól elszakadva, egyetlen időpontba ömöríti

lineáris költségalakulás

nincs bizonytalanság a jövőmegítélésben → scenariókkal, vagy az értékekben kezelhető.

döntéshozó rendszerint racionális, nyereségoptimalizáló

fő cél: nyereség. ha ezzel más cél összhangba hozható, befér mellé…
a környezetvédelmet szolgálhatja, ha költségnek fogjuk feél a környezetkárosítást… stb…

kizárólag az érintettek gazdasági jellegű hozzájátulásaival, illetve jüól operacionalizálható, könnyen mérhető erőforrásokkal dolgoznak

erőforrás felhasználása minden esetben „fogyást”, az értékhordozó képesség csokkenését jelenti
a tudás nem ilyen…

az egyszerűség és a használhatóság érdekében viszonylag kevés (költséghelyenként/szervezeti egységenként jellemzően egy) költségbefolyásoló tényezőt feltételez…
ne,m lehet sokkal számolni…
„csak ennek a teremnek a fűtése sok tényzeőtől függ viszont: például hogy hányan is vannak benne ahelyett, amennyibek lennie kellene”


rövid távú szemlélet, azaz a következő időszakra összpontosít

hagyományos szemlélet funkcionális, s elsősorban a közvetlen érték-előállításra összpontosít

Költségszámítási rendszerk aapjellemzői


időbeli irányultásg:
tényköltségekkel dolgoznak csak, vagy tervezik is?
miért ne terveznék? hát mert nehéz ☺
node utólag visszanézéssel nehéz tanulni. Lásd Nagy Lajos búvár hencserét…

tényleges kapacitáskihasználtsághoz való illeszkedés:
merev illetve rugalmas rendszerek
merevnél nincs fix ktg.-változó ktg. megkülönböztetés…


a költségobjektumokhoz rendelt költségek köre:
teljesítményszámítás, illetve részköltségszámítás
mindent ráosztok a termékre?

differenciáltásg:
differenciálatlan vagy a célok szerint egyes részterületek, illetve funkciók terkintetében alrendszerekre bomló rendszer…rövid távú döntésnél a fix költség irreleváns… → a részköltség érdekes…
a fedezet az érdekes… az eredmény kijövetele a fix költségek felosztásán múlik, ami meg irreleváns.

hosszú távon a teljes költség érdekel minket…

Egyszintű fedezetiösszeg-számítás részköltség-számítási logikája


(részktg: a fix ktḡ. másképp kezelődik…)
sokáig a teljes költség dívott…
digraph ktg { „Árbevétel" -> "Költségviselők”; „Költségek" -> "Változó költségek”; „Költségek" -> "Fix költségek”; „Változó költségek" -> "Költségviselők”; „Költségviselők" -> "Fedezeti összeg = Árbevétel - VC”; „Fedezeti összeg = Árbevétel - VC" -> "Üzemi eredmény”; „Fix költségek" -> "Üzemi eredmény” }
fixköltség blokk-differenciűlt kezelésének lehetősége
+ G termék árbevétele (gumimedve)
- G termék VC
= I. fedezeti összeg

- G termék fix költségei (pl a reklám a gyártott mennyiségtől független → fix…)
= II. fedezeti összeg

egy vállalati üzleti terület valamennyi termékcsoportja
III. fedezeti összegeinek összege
— az üzleti terület fix ktgei

= IV. fedezeti összeg (üzleit területé )

váll. vennyi özleti területe
IV. fedezeti összegeinek összege
— vállalati fix költségek

= időszak eredménye


aztán: stratégia kultusza: mindi ghosszú távon gondolkozzunk!
→ fix ktg megint szárnyal…

rugalmas: egyszerre lehet kétféleképp gondolkozni…


Rugalmas tervköltségszámítás lényeges hozadékai


fix és változó költségek szétávlasztása
rövid átvon releváns tételekre való öszpontosítás („halálspirál” elkerülése)

szűkös kapacitás jobb kihasználásának a lehetősége…

lehetőség a részköltség és teljesköltség-számítás együttes al
kalmazására
differenciáltabb termékjövedelmezőség-számítás…
belső leszámolóárak differenciált képzésének lehetősége
eredményesség-vizsgálat kitágítása (BEA)
valódi eltéréselemzés és oksági magyarázat…

Rigalmas tervköltségszámítás: hiányérzetet okozó elemek…


általánosköltség-teröletek működése beható ismeretének hiánya
üzemben a gépidő jó leosztás…
de adminisztrációs területen nehezebb, mer tpl. minid ugyanannyit vannak bent… → arányosítás?

vetítési alapok onkényesen, elnagyoltan kezeltek

részköltség-számítás akalmazásakor a fix költségek a rendszerből eltűnnek

hoszabb távú gondolkodás és költséggazda-szemlélet hiánya…


… megváltozott a leképezendő környezet, a modellnek is változnia kell


Költségszámítás változási tendenciái


piacorientáltabb, differenciáltabb rendszere
tényköltségszámítás felől a tervköltségszámítás felé. .

merev felől a rugalmas felé…

nem költségszámítás, hanem költségmenedzsment…
termékköltség-számítás…