További jegyzetek itt!

A Controllingrendsuer kialakításának első szintje: rendszer-felülvizsgálat


1. rendszer fogalma
2. rendszerek jellemzői
3. Rendszer meghatározéása
4. eredmények controlling-rendszerhez vezető út
5. munka és hatásköri rendszer felülvizsgáláta, felelősségi viszonyok elemzése
6. A vezetői számvitel hivatásáról
7. A (vezetői) számvitel feladatairól és fogalmairól
7.1. Miért kell Cash flow számítás?
8. A cash flow számítás módjai
9. Miért költségszámítás
9.1. Költségszámítás kiemelt döntéstámogatási feladatairól
9.2. Költséghely számítás…
9.3. KÖltségviselő-számítás
10. kulcskérdések beszámolókkal kapcsolatosan
11. Beszámolók jellemzőo

megvan a kékkönyv a titkárságon ☺

előző órán felellősségi és elszámolási egységek: ne álljunk neki, míg a szervezet nem tiszta…
node ma: üzleti-menedzsment-tanácsadói szemüveg, oszt ott megbízottként jól menedzseljük egy komplett rendszer kialakításának lépéseit!

tanácsadói projektek első fele a helyzet felmérése
⇒ a tanácsadó megtudja, mit kelll csinálni, a vezető megtudja, mit akar igazán…

rendszer fogalma


elemek rendezett együttese
elemek tilajdonságokkal bírnak,rendszerek jellemzői


minőség, komplexitás
megjatározhatóság
aktív-inaktív kapcsolatok az elemek közt - energia, anyag, információcsere

csere módja szerint:
elszogetelet- tlejesne zárt…. stb

Rendszer meghatározéása


ohogy határoljuk el a kontrolling renszert

a rendszer környezete: piacok, szabályozás… belső környezet a vezetsi stílusig…
célja, működésének értékmérői
rendszer alkotóelemei, ezek tevékenységei, céljai, értékmérői (objektmok, paraméterek)
elemek kapcsolódásai
rendszer viselkedése

eredmények controlling-rendszerhez vezető út


1. jelen hhelyzet értelmezése
2. elvárások megfogalmazása

3. számviteli renszer továbbfejlesztése a vezetői számvitel irányba
vezetői számviteltől az éves tervezés/keretek rendszeréig
többéves üzleti tervezési rendszer
stratégiai menedzsment és stratégiai kontrolling…
a tervezést és a beszámolást támogató, átfogó információs rendszer kiépítése
contorllingszervezet felépítése

jellemzően a beszámoló rendszert is előbb kialakítják mint a tervezésit…
⇒ vezetői számvitel hangsúlyosítása…
eszerint a llogika szerint nekilátunk a tervezésnek… gyakorlati munkában jobb a stratégiából lebontást, mint vissza…


munka és hatásköri rendszer felülvizsgáláta, felelősségi viszonyok elemzése


hierarchia, felépítettés — vertikális
profil, irányítási rendszer…

folyamatelemzés
milyen folyamatok által áll elő az érték?
feltárás, racionalizálás


A vezetői számvitel hivatásáról


csak belső számvitellel nem foglalkozhat…
angolszász modell: a kontoller az egész számviteli rendszer feje…
európai modell: nem ennyire, de ott is egy picit:P

A (vezetői) számvitel feladatairól és fogalmairól


milyen tapusú számivtlei számítások → milyen jellemzők

likvidek vagyunk? → nem lehet elhatárollás alapú számvitelt alkalmazni

pénzforgalmi szemléletű és elhatárolás alapú számvitelt is alkalmazni

pénzforgalmi szemléletű ⇒ cash-flow számítás
elhatárolás alapú számvitel ⇒ költség és teljesítményszámítás

Miért kell Cash flow számítás?


„pénzáramlás”

teljesítménymérés: múltbeli, jövőbeli
vállalat értékteremtő képessége, likviditástervezés…
növekedési források azonosítására

külső információ adása⇒ belekerült a rendes éves beszámolóba.
… az okát tudjuk, nemdebár?

IAS7…

működési CF
befektetési-működési
finanszírozási cf: tőke ki és bevonások, hitelek, kölcsönök…


A cash flow számítás módjai


direkt módszer
menniy kifizetés, menniy befizetés volt?
ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető…. például tervezéskor

+ pénzügyi kihatással bíró bevételek
- pénzügyi kihatással bíró ráfordítások


indirekt módszer
eredmény
+pénzkiadással nem járó ráfordítások
-pénzbevételt nem eredményező
= cash flow

Miért költségszámítás


a vállalati erőforrásfelhasználást teszi áttekinthetővé
tervezés, kontroll, bemutatás (információszolgáltatás)

nlhény vezetői kérdés:
milyen termékeket, mennyit, hogy állítsunk elő?
mennyiy legyen/lehet a terméekek ára
mennyire jöveódelmező egy üzletág?
mennyi a bafeketetés, ehhez képest mennyi a megtérülés
mennyire hatékony valami?


⇒ döntéstámogatáso funkció:
a saját döntések befolyásolása
költségszámítás a dontéshez alapul szolgáló informáckós eszköz

- magatartásbefolyásolási funkció („idegen dintések támogatása”)


Költségszámítás kiemelt döntéstámogatási feladatairól


beszerzés:
milyen beszerzési források/%csatornák érvényesüljenek?
mekkora a maximális beszerzési ár?
optimális beszerzési mennyiség

termelés/szolgáltatás
optimális program meghatározása
optimális eljárások, anyagok, és eszközök kiválasztása
megbízások optimális nagyságának emghatározása
lapacitásillesztés: szűkös erőforrások legjob bkihasználása

értékesítés
értékesítési mód kiválasztásakiszolgálandó vevői csoportok kiválasztása
értékesítési csatornák kiválasztása
reklámozási eljárások kiválasztása
termékek/szolgáltatások minimális árának (alsó határ) meghatározása

különböző funkciók integrálása
make or buy …

Költséghely számítás…


feladatok
költségek számba vétee a felmérés helye szerunt
belső teljesíményelszámolás (másáodlagosköltség-számítás)


funkcionálsi földrajz…

KÖltségviselő-számítás
kulcskérdések beszámolókkal kapcsolatosan


hogy jellemezhető az egység teljesítméyne?
felelsségi rendszerköltség és teljesítménykategóriák — objektumok, mérési pontok
költség és teljesíményszámítás…


Beszámolók jellemzőo


tartalom (abszolút teljesítményadato, viszonyszámok, időbbeli és térbeli összehasonlítások, értékelések, javaslatok…)
gyakoriság (napi, heti, havi, negyedéves)
egyediség (standard, egyedi/eseti)