További jegyzetek itt!

Mi a frász az a controlling?


1. Tartalom
2. Okos Hans, a világhírű ló esetevezetői kontroll
3. Mi a kontroll
4. A szervezeti kontroll alaptípusai (Ouchi)
5. Rendszerek irányítása: kibernetika
6. Kibernetika és szerveezet
7. A kibernetikai alapmodell:
8. Kontroll-folyamat elemei
9. Kontroll időhorizontja szerinti változatok
10. A kontroll szervezeti intézményesíttésének egyik kulcseleme: a controlling-rendszer
11. A controlling…
12. A controlling alapja — a felelősség
13. A controlling rendszer formáli elemei…
14. Ki a controller (International Group Of Controlling)

by: Lázár László

két szervezet: üzleti vállalkozás, és egy közszolgálati (kórház)from: Vezetéstudományi Intézet

év végi dolgozat két részből áll… (lesz év végi értékelő dolgozat!!)
nagyrészt (70%) tankönyv, előadás…
… a maradék 30% sz7eminároium (amiről 2-t lehet hiányozni)
⇒ akkor lehet a doolgozatban gyakorlati kérdésekről írni, ha ott voltunk a gyakorlaton. egyébként is lehet, csak nem tudunk…

„kék színű könyvet választottunk a kurzushoz, voltak pirosak is, zöldek is, kacérkodtunk a srágával is…”
Controlling a címe…
a titkárságon (367-es szoba) rendelhető jövő hét hétfőtől (szept.22.) vezetői kontroll természete
velünk a 375-ös szoba foglalkozik.


aki vezet, miként, hogyan kontrollál, hogy jön létre a kontorllkapcsolat…

Tartalom


a vezetői kontroll értelmezése

a szervezeti kontroll alaptípusai
a kontrol folyamat elemei
a kontroll időhorizontja szerinti változatok
kontroll inztézményesítése: a kontrolling
a controlling tartalmi elemei
aa controlling felelőse: a controller

Okos Hans, a világhírű ló esetevezetői kontroll


„… a filemeket gyerekkel és kutyával szokták eladni, én mégse kutyát hoztam…. még mssal is el szokták adni a filmeket, azt inkább nem mondom…. de most mégis lovat hoztam…”


a század elején egy Hans nevű ló még a német újságok főcímébe is bekerült… gazdája cirkuszi idomár… tanította olvasni, számolni… — és sikerült neki

Mi a kontroll


ellenőrzés… : valamilyen eltervezett szándékos cselekedet megvalósulása után annak mérése, vizsgálata…
elnyomás-uralom, kézben tartás, szabályozottság, fegyelem, dicséret-büntetés
célok elérését segítő, visszacsatoláson alapuló (kör)folyamat
… ja meg a 2003-as film…. ☺

A szervezeti kontroll alaptípusai (Ouchi)


a kontrolltípusok együttes jelenléte („kontroll-mix”)
- Piaci kontroll - amit teljesítünk
  - szerződés
- kimenet
- pénz
azért piaci kontorll, mret a vezető megállapodik egy időszakra az üzletágvezetővel, és akkorra rögzítik az üzletágvezető elvárt teljesítményét… ezekre kötnek — formális vagy nem formális — szerződést
nagy baj, ha csak ezek a technokrata eszközök működnek… ezért van….:
- bürokratikus kontroll: amit teszünk
  - - hierarchia
- tevékenység
- szabályok
előíthatjuk hogy ki mennyit fénymásolhat, mennyit telefonálhat… mi az eljárásrend…
pgy teszi-e a kollega azt a dolgot, amit teljesít, ahogy kell…
nem az, hogy hány ügyféllel foglalkozott, hanem hogyan…
- Klánkontroll
  - kultúra
- szocializáció

„… ebben a tárgyban, ebben a kék színű tárgyban elsősorban az elsőről meg a másodikról beszélünk…”


Rendszerek irányítása: kibernetika


- a légelhárító ágyúk problémája
- az élőlények célirányos mozgása
- Kybernetes
- a negatív visszacsatolásos szabályozás
- információk felvételének, feldolgozásának, átvitelének elmélete…

„… azért vannak ábrák is, hogy a destruktív lelkűek ha rajzolni akarnak, többet maradjanak csöndben…”

légelhárító ágyúk: sztochasztikus mozgást végző tárgyat kell késleltetve eltalálni… → az élőlények közt van analógia

kibernetika → légelhárító ágyúk… cica… kiskutya… negatív visszacsatolás…

Kibernetika és szerveezet


révkalauz ismeri a hajót, a kormányt, a célt, környezetet… ezek segítségével szabályozza az utazást
kibernetika: enegia és anyagáramlás irányítását szolgáló információfeldolgozási rendszer…


A kibernetikai alapmodell:


Bemenet, Folyamat, Kimenet
Összehasonlító, Cél vagy előírás…

Bemenet → Folyamat → Kimenet →(mérési csatorna)→ Összehasonlító
Bemenet → Összehasonlító → (vezérlő csatorna)→ Bemenet

Összehasonlító → Cél vagy előírás…
Cél vagy előírás → Összehasonlító…

van bemenet, kimenet… összehasonlítjuk… ha rossz valami, akkor beavatkozunk


Kontroll-folyamat elemei1. Szervezeti célok →
2. Sandardok kialakítása →
3. Tény-értékek mérése →
4. Összehasonlítás
5. Visszacsatolás: ha nem úgy megy valami, ahogy kéne, beavatkozunk a megfelelő helyen.

Kontroll időhorizontja szerinti változatok


Kontroll
- stratégiai kontroll: több éves… vízió, misszió, miegyéb…
- menedzsment-kontroll: éves időtávban visszatérő mechanikus folyamat…. operatív tervezés, fedezetszámítás…
- operatív kontroll: pl.: ellenőr megnézi, a lyukasztás művelete megtörtént-e és ha igen, jól-e…

Eltérő:
- problémák
- időtáv
- folyamat
- értékelés
- határidők…

A kontroll szervezeti intézményesíttésének egyik kulcseleme: a controlling-rendszer


nem számvitel. nem vezetői számvitel. nem egy informatikai eszköz, nem egy osztály….
a vezteői unka egy része

controlling
a vezetői funkció itézményesített szervezeti formája

a controlling-rendszert célszerű három dmenzióban szemlélni:
- „controlling-folyamat”: tevékenységek láncolataként…
- „controlling-eszközök”: eszközrendszerként…
- „contorlling-szervezet”: szervezetként…


A controlling…


az a folyamat,a mely sprűn a vezetők befolyásolják a szervezet tagjainak magatartását, hogy azok megvalósítsák a szervezet stratégiáját
Ánthony, 1988, 11.oldal

az a folyamat, amely során a vezetpk a szerbezet minden szintjén biztosítják., hogy az általuk irányított munkatársak megvalósítsák a szervezet szándékolt stratégiáját A - Govindarajan 2003 4.old

olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés, és azinformáció-ellátás összehangolása
Horváth & Partners, 1987

… A stratégiai, menedzsment és az operatív kontroll intézményesítése…

A controlling alapja — a felelősség


- működésének alapja a tiszta munka- és hatásköri rendszer, azaz a szervezti felelősségi viszonyok egyértelmű rendszere
- ehhez rögzíteni kell a szerbvezet felelősségi és elszámolási (F&E) egységeit

- F&E egység lehet:
 - szervezeti egység
- tevékenység/folyamat (pl. egy projekt) is

A controlling rendszer formáli elemei…


felelősség és elszámolási egységek
tervezés
mérés…
visszacsatolásos körfolyamat…


==;> Összegzés: ló, visszacsatolásos körfolyamat

Ki a controller (International Group Of Controlling)controllers provide an accompanying service in manafement accou nting and financial analyses for managers which will enable them to plan a nd control their operations according to agreed objectives

This means:
- controllers are responsible for the transparency of business results, finance, rocesses and strategy this contributing to highrt profitability
- controllers co-ordinate sub-targets in a holistic


moderate the controlling process → decision maker can act according to objectives
- controllers ensure that managgers receive allnecessary inforation
- c-s create and maintain the controlling system

internal economic consultants/advisors tp all decision makers and act in the role of a navigator towards the achievement of goals.

đ